ศิลปวัฒนธรรม
/ มวยไทย / หน้าแรก
ศิลปวัฒนธรรม
หน้าแรกมวยไทย

ลีลาท่าทางศิลปะการต่อสู้ของไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แฝงไว้ด้วย ความแข็งแกร่งดุดัน สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ตำนานมวยไทย

ประวัติความเป็นมาของมวยไทย

มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอด กันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬาไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด แต่ถือว่ามวย ไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย เช่นเดียวกับกังฟูของจีน ยูโดและ คาราเต้ของญี่ปุ่น และเทควันโดของเกาหลี

แม่ไม้มวยไทย

สลับฟันปลา (รับวงนอก)

แม่ไม้นี้เป็นไม้หลักใช้รับและหลบหมัดตรงของคู่ต่อสู้ที่ชกนำ โดยหลบออกวงนอกนอกลำแขนของคู่ต่อสู้ทำให้หมัดเลยหน้าไป

ฝ่ายรุก ชกด้วยหมัดซ้ายตรง ที่หมายใบหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้า ซ้ายสืบไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ ก้าวเท้าขวาหลบไป ทางกึ่งขวา 1 ก้าว พร้อมทั้งโน้มตัวเอนไป ทางขวาประมาณ 60 องศาน้ำหนักตัวอยู่ บนเท้าขวา ขาขวางอเล็กน้อยศีรษะและตัว หลบออกวงนอกของหมัดฝ่ายรุกใช้มือขวา จับคว่ำมือที่แขนท่อนบนของฝ่ายรุก มือซ้าย จับกำหงายที่ข้อมือของฝ่ายรุก(ท่าคล้ายจับ หักแขน)

ฝึกมวยไทย

ท่าจดมวย

หลักพื้นฐานในการฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย

ในการฝึกมวยไทยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นการเรียน แม่ไม้มวยไทยและกลมวย เพื่อนำไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป ซึ่งหลักพื้นฐานดังกล่าว สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ในศิลปะมวยไทย ดังนี้

การตั้งท่าจดมวย

การตั้งท่าจดมวย หมายถึง การวางเข่า การวางมือให้ถูกต้อง ตามหลักการฝึก ซึ่งใน การจดมวยนั้น ต้องทราบเหลี่ยมมวย ด้วย เหลี่ยมมวยหมายถึง การแสดงการใช้มือและเท้าที่ถนัด ออกมาให้เห็น โดยปกติมวยจะมี ๒ เหลี่ยม คือ เหลี่ยมซ้าย และเหลี่ยมขวา

เหลี่ยมซ้าย หมายถึง การยื่นหมัดขวาไปข้างหน้าสูงเหนือระดับหางคิ้ว ในขณะที่เท้าขวายื่นไปข้างหลัง หมัดซ้ายชิดคาง เท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง ลำตัวเหยียดตรง ไม่เกร็งปล่อยตัวตามสบาย โดยให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ระยะห่างของเท้าทั้งสองข้าง ๑ ช่วงตัว สายตามองผ่านมือไปยังคู่ต่อสู้ ตลอดเวลา

เกาะติดเวทีมวย

ศิลปะการป้องกันตัวของชาติไทยที่บรรพบุรุษไทยได้คิดค้นขึ้นมาจากการใช้อวัยวะต่างๆภายในร่างการเพื่อใช้ป้องกันตัว ใช้ป้องกันประเทศชาติและใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม มวยไทยได้ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานปัจจุบันมวยไทยได้กลายเป็นศิลปะประจำชาติไทย เป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อที่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×