ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดทองนพคุณ
440

วัดทองนพคุณ เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดทองล่าง ต่อมาเมื่อต้นรัชกาลที่ ๓ พระยาโชดึกราชเศรษฐี (ทองจีน ไกรฤกษ์ ) ได้บูรณะซ่อมแซมและได้ถวายเป็นพระอารามหลวงโดยเปลี่ยนชื่อเป็น วัดทองนพคุณ ซึ่งสันนิษฐานว่า เพื่อให้เข้ากับชื่อเดิมของท่าน และได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง ในสมัยรัชกาลที่ ๔

วัดอมรินทรารามวรวิหาร
วัดอมรินทราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดบางหว้าน้อย เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
277
วัดหัวลำโพง
วัดหัวลำโพง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่แขวงสี่พระยา เขตบางรัก เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อ วัดวัวลำพอง คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณรัชกาลที่๑ ถึง๓ ตั้งอยู่แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
437
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดทัศนารุณสุนทริการาม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยตาผ่านและยายแพง ส่วนวัดที่ตาสร้างมีชื่อว่า วัดตาผ่าน แต่ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น วัดตะพาน และได้เปลี่ยนชื่อให้มีความไพเราะมากขึ้นเป็นวัดทัศนารุณสุนทริการาม
618
วัดแสงสิริธรรม
วัดแสงสิริธรรมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ ตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี
235
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×