เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะปราบเพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงหิมพานต์เฝ้าระวังในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน และมีแดดจัดในเวลากลางวัน ให้ระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง...
20 มีนาคม 2563
15
ร้อนปนฝนให้ระวังแมลงวันผลไม้ในมะม่วง
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังช่วงที่อากาศร้อน และมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ ให้สังเกตการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้...
12 มีนาคม 2563
21
เฝ้าระวังเพลี้ยไฟในมะม่วง
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังสังเกตการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ...
06 มีนาคม 2563
32
แนะวิธีป้องกันหนอนเจาะดอกมะลิ
แนะเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะดอกมะลิ โดยจะพบการเข้าทำลายระยะที่ต้นมะลิออกดอก ...
26 กุมภาพันธ์ 2563
43
ระวังเพลี้ยไฟบุกสวนมังคุด
เตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นมังคุดเริ่มออกดอกถึงระยะติดผลอ่อน...
17 กุมภาพันธ์ 2563
55
เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดช่วงข้าวแตกกอ
เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดช่วงข้าวแตกกอ โดยเฉพาะภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง...
03 กุมภาพันธ์ 2563
75
เฝ้าระวังโรคเส้นใบเหลืองในกระเจี๊ยบเขียว
แนะเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวให้เฝ้าระวังโรคเส้นใบเหลือง ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต...
24 มกราคม 2563
72
เตือนโรคใบไหม้มะเขือเทศ
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังโรคใบไหม้ ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ...
21 มกราคม 2563
90
แนะปราบเพลี้ยจักจั่นมะม่วงช่วงออกดอก
แนะชาวสวนมะม่วงระวังการระบาดของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน...
10 มกราคม 2563
91
เฝ้าระวังหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลือง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังติดตามการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว...
06 มกราคม 2563
85
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
16.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
15.54 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-35°C
เชียงใหม่
21-40°C
นครราชสีมา
26-38°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
23-34°C
ภูเก็ต
27-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 มี.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.30
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.30
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×