เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวปี 2562
ประมงขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว ควบคุมปริมาณน้ำในบ่อ วางกระชังไม่ให้ชิดกันมาก จับปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย...
16 ตุลาคม 2562
111
เตือนชาวสวนกล้วยเฝ้าระวัง โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง
แนะเกษตรกรปลูกกล้วยให้สังเกตอาการของโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง มักพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
09 ตุลาคม 2562
147
เตือนรับมือโรคดอกเน่าในดาวเรือง
แนะเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองเฝ้าระวังการระบาดของโรคดอกเน่า มักพบในระยะ ติดดอก...
22 สิงหาคม 2562
832
ร้อนปนฝนระวังโรคใบไหม้ในทุเรียน
แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบไหม้ หรือโรคใบติด สามารถพบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
08 สิงหาคม 2562
161
เตือนเกษตรกรระวังโรคเหี่ยวบุกสวนกล้วย
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการโรคเหี่ยว ที่พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย...
19 กรกฎาคม 2562
332
เตือนชาวสวนฝนชุกระวัง2โรคทุเรียน
เตือนเกษตรกรสวนทุเรียนเฝ้าระวัง โรครากเน่าโคนเน่า และ โรคผลเน่า ที่พบได้ในระยะติดผลและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต...
17 กรกฎาคม 2562
82
แนะเฝ้าระวังโรคเน่าหัวพันธุ์ชาโยเต้
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือมะระหวาน) ให้หมั่นสังเกตอาการโรคเน่าของหัวพันธุ์และต้นกล้า ที่พบได้ในระยะเพาะต้นกล้า...
30 พฤษภาคม 2562
943
เตือนรับมือโรคแอนแทรคโนสในหอมแดง
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนส ที่พบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น...
22 พฤษภาคม 2562
191
แนะชาวสวนลำไย-ลิ้นจี่รับมือฝนแล้งทิ้งช่วง
กรมส่งเสร้มการเกษตร แนะชาวสวนลำไย-ลิ้นจี่รับมือฝนแล้งทิ้งช่วง...
16 พฤษภาคม 2562
215
เตือนโรคเถาเหี่ยวในแตงโม
เตือนเกษตรกรชาวสวนแตงโมเฝ้าระวังสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกบางพื้นที่ ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคเถาเหี่ยว...
24 เมษายน 2562
254
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ต.ค. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
150.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
150.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
150.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
150.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
150.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
150.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
150.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
150.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×