เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
22 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-31°C
CLEAR
FAIR
WINDY
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
48.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
59.00
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
65.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
67.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×