เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในจังหวัดหลักตามภาค
ประจำวันที่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
22 ตุลาคม 2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
FAIR
THUNDERSHOWERS
ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวปี 2562
เตือนภัย โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
16 ตุลาคม 2562
110
นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวปี 2562 เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว พื้นที่จังหวัดขอนแก่นประสบสภาวะภัยแล้ง ซึ่งในฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปมีจำนวนน้อยลง รวมทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำน้อยมาก ซึ่งต้องเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ จากกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อ สำหรับที่ตั้งกระชังมีน้ำลึกเพียงพอ จัดวางกระชังไม่ชิดกันมากและทำความสะอาดอยู่เสมอ ให้อาหารคุณภาพดีปริมาณที่เหมาะสม ควรจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายและบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำลงและหมั่นสังเกตอาการของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติจะได้แก้ไขทันที เตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ใช้และจัดหาบ่อปลาสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ายปลา ควรวางแผนการเลี้ยงหรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว ทำการตากบ่อหรือทำความสะอาดกระชังเพื่อเตรียมไว้ เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีปัญหา หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 6030 ถึง 1

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ต.ค. พ.ศ.2562
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
33.75
0.37
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
36.00
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
36.70
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×