การทำลำไยนอกฤดู
macky
 วัน / เวลา : 2010-03-05 10:00:24
เมื่อลำไยออกดอกแล้วมีจำนวนดอกตัวผู้มาก ทำให้การติดผลน้อย ควรทำอย่างไรดี
  IP : (118.174.9.217)
แสดงความคิดเห็น

wut nakhon
 Posted : 2010-03-05 10:04:36   IP : (180.183.161.216)
การผลิตลำไยนอกฤดูกาล
1.หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วภายในเดือนมกราคม- มีนาคม ให้เราตัดแต่งกิ่งของลำไยให้หมด ให้เหลือทรงพุ่มเตี้ย หลังจากนั้นให้ใช้โดโลไมท์ ใส่ไปบริเวณรอบบริเวณต้นลำไย เพื่อช่วยปรับสภาพของดิน โดยให้ใส่โดโลไมท์ต้นละ 1 กิโลกรัม และใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 ผสมกันแล้วนำไปใส่บริเวณรอบทรงพุ่มต้นละประมาณ 1 กิโลกรัม โดยให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง พร้อมกับรดน้ำให้ 2 วัน/ครั้ง
2.หลังจากนั้นประมาณเดือน มิ.ย.- ก.ค. ซึ่งจะเป็นช่วงที่เราจะทำการราดสารเร่งดอก ในช่วงนี้ให้เราดูที่ต้นลำไยด้วยจะต้องให้ลำไยสมบูรณ์เต็มที่ทั้งต้น และใบ โดยลักษณะใบจะต้องมีลักษณะเป็นเพสลาด
3.สำหรับสารเร่งที่ใช้คือโพตัสเซียมคลอเรต (ซึ่งเป็นสารที่ใช้ทำวัตถุระเบิด) หรือที่ทางภาคใต้ขายกันก็มีแต่จะมีอยู่ในชื่อ โซเดียม และข้อสำคัญสำหรับการราดสารเร่งต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศด้วย ในช่วงที่เราจะราดสารเร่งห้ามมีฝนตกเด็ดขาดเพราะน้ำฝนจะชะล้างสารเร่งไปหมด ทำให้ต้นลำไยไม่ได้รับสารเร่งเท่าที่ควร คุณภาพในการออกดอกติดผลได้น้อยลง
4.สำหรับปริมาณสารเร่งที่ใช้ราด ต้นลำไยอายุ 1 ปีเศษๆให้ใช้สารเร่งปริมาณ 200 กรัม/ต้น โดยให้ใส่รอบๆทรงพุ่มห่างจากโคนต้นประมาณ 50 เซนติเมตร หรือ 1 เมตรแล้วแต่ขนาดทรงพุ่ม
5.หลังจากที่เราราดสารเร่งแล้วประมาณ 1 เดือน ต้นลำไยก็จะเริ่มแทงช่อดอกออกมา ในช่วงนี้ถ้าลักษณะอากาศแห้งแล้ง ผิวดินแห้ง ให้เราให้น้ำแก่ต้นลำไย 4-5 วัน/ครั้ง โดยให้น้ำพอประมาณให้ดินชุ่มแค่นี้ก็ได้แล้ว
6.สำหรับการให้ปุ๋ยในช่วงที่ลำไยออกดอกจะให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ให้ต้นละประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อเร่งการเจริญเติบโต บำรุงช่อดอก
7.หลังจากนั้นลำไยก็จะติดลูกโดยให้เราเลือกเฉพาะช่อที่สมบูรณ์ไว้ ช่อไหนไม่สมบูรณ์ก็ให้ตัดทิ้ง โดยจะไว้ลูกประมาณ 30 % ของแต่ละต้น หรือง่ายๆให้ไว้ลูกช่อละประมาณ 60 ลูก เพื่อให้ลำไยที่ได้มีคุณภาพ ลูกโต และเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
8.รวมระยะเวลาตั้งแต่ราดสารเร่งจนถึงการเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ พอดี ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ทำให้ราคาลำไยแพง เกษตรกรได้ราคาดีเป็นกอบเป็นกำ
 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

ช่ออินทนิล
 Posted : 2010-03-05 10:20:05   IP : (117.47.165.67)
การทำลำไยนอกฤดู แน่นอนว่าเป็นเรื่องยาก หากใส่สารโปรแตสเซียมครอเลท มากเกินไปจะทำให้ลำไยโทรมภายใน 5 ปี ทางที่ดีควรใส่แต่น้อย และใช้น้ำหมักชีวภาพจากปลา บำรุงช่วง เปิดตาดอก ในอัตรา 2 ช้อนแกง / น้ำ 20 ลิตร ทุก 15 วัน
 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

ใบเตย
 Posted : 2010-03-05 10:22:15   IP : (118.172.133.170)
การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพอย่างถูกต้อง มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนด้วยกัน ค่ะ
1.การเตรียมต้นและการตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบและกิ่งที่สมบูรณ์ให้พร้อมที่สำหรับการออกดอก และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีขั้นตอนคือ ตัดกิ่งทรงพุ่มตรงกลาง 2-5 กิ่งเพื่อให้แสงแดดส่องเข้าในทรงพุ่ม ตัดกิ่งด้านในที่ไม่ได้รับแดด ตัดกิ่งใหญ่รอบข้างเพื่อให้แดดส่องถึงด้านใน ตัดกิ่งที่เป็นโรคเพื่อตัดวงจรของโรค ตัดกิ่งที่ซ้อนทับกัน นอกจากนี้สำหรับลำไยต้นอายุน้อยให้ตัดกิ่งเป็นทรงเหลี่ยม คือกำหนดความสูงของทรงพุ่มไม่เกิน 4 เมตร ตัดปลายกิ่งรอบด้านทรงพุ่มทั้งสี่ด้าน เมื่อตัดกิ่งผ่านไป 2 สัปดาห์ ต้นลำไยเริ่มออกใบใหม่ และอีก 6 เดือนจึงจะออกดอก ส่วนการให้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัมต่อต้น ผสมกับปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 เป็นต้น
2.การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างมีประสิทธิภาพ คือเลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ หลังแตกใบได้ 25-40 วัน ทำความสะอาดบริเวณทรงพุ่ม กำจัดวัชพืชและวัสดุคลุมดิน ก่อนราดสารอาหารให้ดูดซึมสารโพแทสเซียมคลอเรต จากนั้นใช้โพแทสเซียมคลอเรตที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 95% และการให้สารนั้นมี 2 แบบ คือ ผสมน้ำราด และแบบหว่าน จากนั้นควรรดน้ำเพื่อให้สารโพแทสเซียมคลอเรตละลายเร็วที่สุด
3.การดูแลรักษาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ คือการให้น้ำ ต้องดูขนาดของทรงพุ่ม อย่างทรงพุ่ม 3 เมตร ควรให้น้ำ 26 ลิตรต่อวัน การให้ปุ๋ยเคมีขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพผล หากผลดกเกิน 80 ช่อต่อต้น ให้ตัดเหลือ 50 ช่อต่อต้น เพื่อรักษาคุณภาพไว้ การกำจัดโรคแมลงในช่วงติดผลคือ ต้องมั่นสำรวจตลอดเวลา โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ และไรสีขาว หากระบาดหนักให้พ่นสารฆ่าแมลงเมทโธเอทในระยะดอกยังไม่บาน
4.การเก็บเกี่ยว การคัดเกรด และการบรรจุ การเก็บเกี่ยวต้องระวังและใช้กรรไกรที่คม สะอาดตัดช่อจากต้น ส่วนภาชนะที่ใส่ควรรองพื้นด้วยกระดาษหรือฟองน้ำเพื่อกันผลช้ำ ก่อนจะบรรจุควรแยกช่อด้วย ระหว่างช่อที่สมบูรณ์กับผลที่ช้ำ ส่วนการคัดเกรดควรแบ่งขนาดตามน้ำหนักหรือความสมบูรณ์ของผล ขณะที่การบรรจุใส่ภาชนะเพื่อนำไปจำหน่ายนั้น ควรเป็นตะกร้าพลาสติกขนาด 11-11.5 กิโลกรัม ถ้าเป็นกล่องกระดาษใช้ขนาด 10 กิโลกรัม หรือ 15 กิโลกรัม เป็นต้น
 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

kieRBR14
 Posted : 2010-03-05 11:43:29   IP : (118.172.65.115)
การทำลำไยนอกฤดู มี 4 ขั้นตอนหลักๆใหญ่ ถ้าทำถูกวิธีก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ ต้องไปทบทวนวิธีการทำใหม่
1. ขั้นตอนการเตรียมต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดแต่งกิ่งและการดูแลยอดใหม่ให้มีใบสมบูรณ์ การตัดแต่งกิ่งที่ดีจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตตลอดจนต้นทุนการผลิต
2. ขั้นตอนการบังคับการออกดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต
3.ขั้นตอนการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตลำไยที่ได้คุณภาพ
4. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

หนุ่มแดนใต้
 Posted : 2010-03-06 17:32:51   IP : (119.42.94.31)
เมื่อดอกลำไยออกมาแล้วก็คงจะแก้ไขยากแล้วครับทางที่ดีควรบำรุงดูแลรักษาผลผลิตที่ได้อย่าให้เสียไปมากกว่านี้จะดีกว่านะครับ
 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

เกษตรผสมผสาน
 Posted : 2010-03-13 16:44:17   IP : (180.180.34.99)
คลิ๊กที่ภาพ

ลองวิธีของคุณทองใบ ทะหา แห่งบ้านซำเบ็งน้อย อ.กระแซง จ.ศรีสะเกษครับ....เป็นเทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดูจะทำการราดสารเร่งก่อนที่จะออกดอก 1 เดือน โดยจะราดสารเดือน พ.ย.สังเกตุจากใบของลำไยมีสีเขียวเข้มแก่จัดหลังจากทำการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว รดน้ำติดต่อกันทุกวันประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำซึ่งเป็นสารเร่งดึงดอก สูตร 15-12-17 โดยใช้ปุ๋ย 1 กก.+น้ำ 200 ลิตร หลังจากนั้น 1 เดือนก็จะเริ่มออกดอก หากไม่ออกดอกก็ฉีดซ้ำอีกครั้ง....ปลูก 200 ต้นใช้ปุ๋ยน้ำประมาณ 6 ถัง 200 ลิตร ออกดอกประมาณ 15 วันเริ่มติดผล....การเลี้ยงผึ้งไว้ช่วยผสมเกสรจะทำให้ลำไยติดผลเกือบ 100% มีรายได้เข้ามาทั้ง 2 ด้านครับ...
 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ~
 Posted : 2010-03-26 08:49:33   IP : (112.142.95.237)
ในบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะค่ะ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้อยากค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะค่ะ ในปีฤดูกาลหน้าของให้มีดอกตัวเมียเยอะค่ะ
 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

สวนมะยงชิดทวายสุโขทั
 Posted : 2011-02-05 08:57:12   IP : (180.180.116.247)
ผมปลูกลำใยใว้15ไร่แต่ปลูกใว้สำหรับตอนกิ่งปลูก3เมตรอายู5ปีปัจุบันไม่ได้ตอนแล้วอยากไห้คนมีฝีมือมาทำอยู่ติดแม่น้ำยมพันธ์อีดอล้วนๆสนใจ0813245603
 
 Comment : 8
Mail to สวนมะยงชิดทวายสุโขทั
กลับขึ้นด้านบน

ถวิล ทุนกิจใจ
 Posted : 2011-04-04 15:31:37   IP : (182.53.140.152)
สวัสดีครับ อยากทราบเกี่ยวกับลำไย ที่ออกดอกแล้วแต่ที่นี้มันเป็นราดำไม่ได้พ่นยาผลกับการออกลูกไม่ดีคือไม่ได้ผลว่างั้นเถอะช่อหนึ่งมีลูกประมาณ 2 , 3 ลูกเองผมจึงทำการตัดช่อทิ้ง คิดว่าจะทำนอกฤดูจะได้มั้ย จะมีผลเสียอย่างไรบ้างต่อต้นลำไย และมันจะได้ผลมั้ยเพราะผมตัดยอดแต่งกิ่งเดือน เม.ย ต้นเดือนเลย ขอความกรุณาช่วยแนะนำให้ด้วย ไคยทำเพราะเป็นสมบัติที่ พ่อตาทิ้งไว้ไห้ขอบคุณครับ
 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

เสถียร หมู่ศิริ
 Posted : 2011-04-26 14:14:44   IP : (49.49.12.79)
คุณสามารถทำนอกฤดูต่อได้แต่ต้องดูว่าต้นลำไยของคุณต้องไม่โทรม หลังจากตัดช่อทิ้งแล้วรอให้แตกยอดอ่อนพอยอดอ่อนเป็นใบเพลาด (ใบใกล้แก่ )ให้ใส่ปุ๋ยเคมี 8-24-24 ต้นละ 1 กิโล หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ งดน้ำแล้วให้พ่นกลูโคส(ทางด่วน) 1กิโลผสมกับปุ๋ยเกล็ด 0-52-34 อย่างละกิโลพ่นทางใบ 2ครั้ง ห่างกัน1อาทิตย์ แล้วรอจนใบแก่เต็มที่(ประมาณ 2อาทิตย์) แล้วจึงทำการราดสารโพแทสเซียม
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป