จะมีวิธีสังเกตุอย่างไรว่าลำไยสะสมอาหารได้สมบูรณ์แล้วก่อนราดสารครับ
จตุรพันธุ์
 วัน / เวลา : 2009-09-02 16:18:54
จะมีวิธีสังเกตุอย่างไรว่าลำไยสะสมอาหารได้สมบูรณ์แล้วก่อนราดสารครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
  IP : (118.172.249.207)
Mail to จตุรพันธุ์
แสดงความคิดเห็น

n@n
 Posted : 2009-09-02 16:54:29   IP : (125.25.205.154)
ลำไยที่สมบูรณ์ ก็ให้ดูที่มีใบที่แก่เต็มที่หนะค่ะ เพราะไม่ควรใช้สารในช่วงเวลาที่ลำไยมีใบอ่อนค่ะ
 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

เด็กตานี
 Posted : 2009-09-02 17:33:25   IP : (118.173.32.73)
* การเตรียมต้นก่อนราดสาร ทำความสะอาดบริเวณทรงพุ่ม โดยกำจัดวัชพืช และกวาดวัสดุคลุมดินออกไปจากดคนต้นไม่จำเป็นต้องสับหรือพรวนดิน ถ้าดินแห้งเกินไม่ควรราดน้ำให้ชุ่มก่อนราดสาร
* อัตราการใช้สาร ขึ้นกับความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของเนื้อสาร ชนิดของดิน ขนาดทรงพุ่มและระยะเวลา และควรใช้สารที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการใช้สารคือ 1)ต้นลำไยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4-5 เมตร ใช้สาร 100-200 กรัมต่อต้น 2)ต้นลำไยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม5-7 เมตร ใช้สาร 200-400 กรัมต่อต้น และต้นลำไยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มมากกว่า 7 เมตร ใช้สาร 500 กรัมต่อต้น
* ชั่งสารคลอเรตตามอัตราที่กำหนดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มลำไย ผสมน้ำ 80 ลิตร ใช้ไม้คนให้ทั่วจนสารละลายเป็นเนื้อเดียว บรรจุสารละลายในภาชนะให้มิดชิดขณะนำไปราด
* ราดสารละลายที่ผสมแล้วลงดินบริเวณชายทรงพุ่มเป็นแนววงแหวนกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากบริเวณชายพุ่มเป็นบริเวณที่ลำไยมีรากฝอยที่กำลังเจริญเติบโตจึงสามารถดูดซึมสารละลายสารคลอเรตเข้าสู่ลำต้นได้อย่างรวดเร็ว
* หลังลาดสารแล้วในช่วง 10 วันแรก ต้องรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพื่อให้ปริมาณสารละลายคลอเรตเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบรากของลำไยได้ดรและเร็วขึ้น ลดการเกิดพิษภัยกับต้นลำไยและการสะสมในดิน
* หลังจากราดสรประมาณ 20 - 30 วัน ลำไยจะเริ่มออกดอก ควรให้น้ำแก่ลำไยให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพื่อให้การพัฒนาของตาดอกเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ควรดูแลป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามความจำเป็น
* สวนลำไยที่ราดสารต้องมีแหล่งน้ำ เพื่อให้น้ำแก่ต้นลำไยหลังราดสาร และตลอดฤดูการติดผลของลำไย โดยเฉพาะการบังคับลำไยออกดอกนอกฤดูในช่วงที่ลำไยติดผลจะต้องให้น้ำแก่ลำไยอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
* ต้นลำไยที่บังคับให้ออกดอกโดยการราดสารคลอเรตแล้ว ในปีต่อไปควรเว้นการราดสารบังคับให้ออกดอกเพื่อบำรุงต้นลำไยให้มีความสมบูรณ์เต็มที่ ไม่ให้ต้นทรุดโทรมดังนั้นควรแบ่งลำไยออกเป็น 2 แปลง และทำสลับปีเว้นปี
* ควรใช้สารคลอเรตตามกำหนด หากใช้มากไปจะมีผลทำให้ต้นลำไยเสื่อมโทรมเร็วขึ้น
 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

คนหลังเขา
 Posted : 2009-09-02 18:06:19   IP : (125.26.157.66)
สังเกตุดูการแตกยอดของลำไย ครับ แล้วยอดลำไยแก่เต็มที่แล้วทำการราดสารครับ
 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

Nu...p
 Posted : 2009-09-02 18:52:06   IP : (117.47.162.36)
ต้นลำใยที่สมบูรณ์พร้อมที่จะราดสารต้องอยู่ในระยะที่ใบต้องเป็นใบที่แก่จัด อายุของต้นไม่ควรต่ำกว่า 5 ปี โดยต้นลำไยที่จะราดสารจะต้องได้รับการตัดแต่งกิ่งทันทีหลักจากเก็บเกี่ยวผลแล้ว โดยตัดแต่งกิ่งที่อยู่ในแนวตั้งออกเหลือโคนกิ่งไว้ ให้มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ส่วนกิ่งในแนวราบตัดแต่งปลายกิ่งหักหรือกิ่งที่บอบช้ำจากการเก็บเกี่ยว กิ่งที่อ่อนแอ กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออกไป บำรุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี และให้น้ำเพื่อให้ต้นลำไยสมบูรณ์เต็มที่ครับจากนั้นก็ทำการราดสารได้ครับ
 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

kaset
 Posted : 2009-09-04 12:32:01   IP : (125.26.137.106)
คลิ๊กที่ภาพ

การเตรียมต้นลำไยก่อนราดสารบังคับให้ออกดอกนอกฤดู ควรเลือกต้นลำไยที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่บางส่วนฉีกขาดหรือกิ่งหักและกิ่งที่มีศัตรูระบาดเผาทำลายทิ้งไป ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 3-5 ปุ้งกี๋ ต่อต้น ด้วยวิธีโรยรอบต้น เสริมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น ด้วยวิธีเดียวกัน หรืออาจเซาะร่องตื้น ๆ และแคบ ๆ รอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยกลบดินและรดน้ำตาม การใส่ปุ๋ยวิธีดังกล่าวพืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เก็บวัชพืชออกจากใต้ทรงพุ่มและบริเวณใกล้เคียงออกจนสะอาด เก็บกวาดใบลำไยแห้งออกจากบริเวณทรงพุ่มเพื่อให้สารเคมีซึมลงดินได้ดีขึ้น หากลำไยแตกใบอ่อนจำเป็นต้องปล่อยไว้จนใบแก่จัด จึงราดสารเคมีได้ ปัจจุบันเกษตรกรนิยมราดด้วยสารเคมี โพแทสเซียมคลอเรต เนื่องจากติดไฟยากกว่า โซเดียมคลอเรต โพแทสเซียมคลอเรตมีลักษณะเป็นผลึกโปร่งแสงไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสเค็มคล้ายเกลือแกง ละลายน้ำได้ไม่ดีนัก สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนสูงที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส การสัมผัสจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา วิธีราดสาร ลำไยที่ปลูกในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ต้นลำไยที่มีอายุ 5-7 ปี ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 100 กรัม ต่อต้น และต้นลำไยอายุ 7-10 ปี ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 200 กรัม ต่อต้น ส่วน ดินเหนียวหรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ให้เพิ่มปริมาณสารโพแทสเซียมคลอเรตขึ้นอีก 50 กรัม ต่อต้น ละลายในน้ำสะอาด 100 ลิตร ราดให้ทั่วทรงพุ่ม หลังราดสารแล้วต้องรดน้ำพอชุ่มตลอด 1 สัปดาห์ จากนั้นควรรดน้ำจนชุ่มกระทั่งลำไยออกดอก คือหลังจากราดสารแล้ว 20-25 วัน ช่วงที่เหมาะสมในการราดสารคือ เดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม ข้อแนะนำจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไยแนะว่าการราดสารควรปฏิบัติปีเว้นปี หมายถึงสวนนี้ราดสารปีนี้ปีหน้าให้งดการราดสาร และบำรุงต้นจะได้ราดสารในปีถัดไป มิเช่นนั้นต้นลำไยจะทรุดโทรมถึงตายได้ ต้องการรายละเอียด สอบถามได้ที่ อ.ประทีป กุณาศล นักวิชาการผู้คร่ำหวอดในการบังคับต้นไม้ให้ออกผลนอกฤดูมาเป็นเวลานาน ที่โทร. (02) 579-0964 หลัง 20.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากท่านมีสำนักงานอยู่หลายแห่ง ขอให้โชคดีค่ะ
 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

ปั้มน้ำ ~
 Posted : 2009-10-26 14:22:24   IP : (222.123.188.160)
ปลูกอยู่ภาคไหนหรอคะ ในการทำสารลำไยภาคเหนือกับภาคตะวันออกแถบ สอยดาว จะไม่สารใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้นะค่ะ เพาะสภาพอากาศที่แตกต่างค่ะ
 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

1


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป