การปลูกชะอม
อารยา
 วัน / เวลา : 2009-06-16 12:33:27
การปลูกชะอมอย่างมีความสุข
  IP : (222.123.56.89)
แสดงความคิดเห็น

หนุ่มแดนใต้
 Posted : 2009-06-16 13:18:24   IP : (119.42.94.225)
สวัสดีครับคุณอารยาการปลูกชะอมอย่างมีความสุคือการปลูกชะอมแบบ
ปลอดสารพิษครับเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีผู้บริโภคก็ปลอดภัยครับ
ยังไงก็ลองดูนะครับ
 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

คนภูพาน
 Posted : 2009-06-16 13:18:39   IP : (125.26.142.145)
การปลูกชะอม
ต้นชะอมเป็นไม้ยืนต้น และเป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่คนไทยนิยมปลูกชะอมเป็นรั้วบ้าน ซึ่งสามารถเด็ดยอดไปบริโภคเป็นผักได้ทุก ๆ 3 วัน ต้นชะอมหากถูกเด็ดยอดจะแตกกิ่งข้าง ต้นหนาแน่น ชะอมมีหนามตามกิ่งจึงใช้เป็นรั้วบ้านได้ดี
ลักษณะโดยทั่วไป

ต้นชะอมเป็นไม้ยืนต้น ตระxxxลถั่วที่มีอายุยืนนาน กิ่งอ่อน ยอดอ่อน ใบอ่อน มีกลิ่นหอมฉุนและมีวิตามินเอสูงถึง 32,000 อินเตอร์เนชันแนลยูนิต ซึ่งสูงกว่าหัวแครอทที่ฝรั่งเชื่อว่ามีวิตามินสูงที่สุด ในบรรดาผักทั้งหลายอีกด้วย ยอดชะอมจัดเป็นอาหารประเภทผักที่มีคุณค่าอาหารสูงยิ่งทั้งวิตามินเอ โปรตีน และเยื่อใยที่ร่างกายต้องการพันธุ์ชะอม

ชะอมมีอยู่ 2 พันธุ์ด้วยกันคือ

1. ชะอมพันธุ์เบา ลำต้นจะมีขนาดเล็ก ใบเล็ก และยอดขนาดเล็ก

2. ชะอมพันธุ์หนัก ลำต้นมีขนาดใหญ่ ใบใหญ่ ยอดมีขนาดใหญ่ แต่ชาวสวนนิยมปลูกชะอมพันธุ์หนักกันมากกว่าเพราะสามารถเก็บยอดได้ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์ชะอมมีอยู่ 2 วิธี คือ

1. การใช้กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ

2. การใช้เมล็ด

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งปักชำเพราะสะดวก และรวดเร็วกว่าใช้เมล็ด การเลือกกิ่งพันธุ์ชะอมที่จะนำมาขยายพันธุ์นั้นจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ควรตัดกิ่งพันธุ์ให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ หรือประมาณ 20 เซนติเมตร และควรให้มีตาติดประมาณ 3-4 ตา หลังจากที่เลือกกิ่งพันธุ์ได้แล้วก็นำไปปักชำลงในถุงดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ และปุ๋ยคอก อัตราส่วนอาจจะใช้ 3:3:1 หรือตามความเหมาะสม หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 50-60 วัน ชะอมก็จะแตกรากออกมา หรือถ้าเราไม่ใช้ปักชำลงในถุง เราอาจจะปักชำลงในแปลงเพาะก่อนได้ โดยการเตรียมดินที่ดีมีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบ แล้วนำกิ่งพันธุ์มาปักให้ทั่วแปลงเพาะ รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 10-15 วัน จะแตกช่อก่อน และประมาณ 50 วัน ก็จะแตกราก ต่อจากนั้นก็ทำการถอนมาใส่ถุงที่ผสมดินไว้เรียบร้อยแล้ว เลี้ยงต่อไว้อีกประมาณ 60 วัน เพื่อให้ระบบรากแข็งแรงสมบูรณ์ ต่อจากนั้นก็สามารถไปปลูกได้
การเตรียมดิน
ทำการยกร่องเหมือนกับแปลงผักทั่ว ๆ ไป แต่ไม่ต้องยกร่องให้สูงมากนักและไม่ต้องย่อยดินให้ละเอียดเหมือนกับปลูกผัก การเตรียมดินปลูกชะอมก็เหมือนกับการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง ควรให้แปลงมีความกว้างประมาณ 1-1.50 เมตร และระหว่างแปลงจำเป็นต้องมีร่องขังน้ำไว้ด้วย
วิธีการปลูกชะอม

การปลูกชะอมเป็นวิธีที่ง่ายมาก ปลูกวิธีเดียวกับการปลูกมันสำปะหลัง คือ ขุดหลุมตรงกลางแปลงให้เป็นแถวระยะระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ 1 x 1 เมตร แต่ละหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร การที่ปลูกตรงกลางแปลงก็เพราะว่าชะอมเป็นไม้พุ่มที่แตกกิ่งก้านสาขารอบต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ทรงพุ่มก็จะเต็มแปลงพอดี เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วนำกิ่งชะอมปักชำลงในหลุม ตามแนวนอนขนานไปทางเดียวกัน หลุมหนึ่งอาจจะใช้กิ่งพันธุ์ประมาณ 5 กิ่ง ซึ่งกำลังเหมาะเพราะถ้ามากกว่านั้นจะทำให้ทรงพุ่มแน่นทึบเกินไป หลังจากปักชำแล้ว ใช้ทางมะพร้าวมาทำร่มบังแดดให้
การปฏิบัติดูแลรักษาชะอม

ชะอมเป็นพืชที่ทนนานต่อดินฟ้าอากาศพอสมควร ในระยะแรกที่เริ่มปลูกนั้น ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้วหรือจะรดน้ำในเวลาเช้าเย็นก็ได้ การกำจัดวัชพืชควรกระทำปีละ 2 ครั้ง กลบโคนด้วยหญ้าและใบไม้ สำหรับการให้ปุ๋ยนั้นในระยะแรกที่ปลูกไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเลย จะให้ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเริ่มเก็บยอดชะอมแล้ว ปุ๋ยที่ให้คือ ปุ๋ยคอก ละปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มีธาตุตัวต้นสูง คือ ธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุที่บำรุงใบหรือจะใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ เป็นปุ๋ยสูตรครอบจักรวาลที่มีอาหารของพืชครบถ้วน คือธาตุไนโตรเจน ช่วยบำรุงใบ ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงรากและผล และธาตุโปแตสเซียมเป็นธาตุที่บำรุงรสชาติ ชาวสวนชะอมจะนำปุ๋ยคอก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโรยรอบโคนต้น หลังจากนั้นก็รดน้ำตามลงไปเพื่อให้ปุ๋ยละลาย การที่ต้องการใช้ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่า ปุ๋ยคอกจะไปช่วยส่งเสริมให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ถ้าให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ เพียงอย่างเดียว ให้แค่ 1 ช้อนแกงก็เพียงพอแล้ว การให้ปุ๋ยนิยมให้ในระยะที่ชะอมจะโทรม เพราะจะช่วยเร่งให้ชะอมแตกยอดได้รวดเร็วขึ้น
โรคและแมลงศัตรูของชะอม
แมลงศัตรูที่ร้อยแรงของชะอมมีน้อยมาก แมลงศัตรูเท่าที่ทำความเสียหายให้กับชาวสวนชะอมในปัจจุบัน ได้แก่ หนอนกัดกินยอดชะอม เพราะชะอมเป็นพืชที่ตัดยอดขาย วิธีป้องกันกำจัด คือ ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงทุก ๆ 8 วันต่อ 1 ครั้ง สารเคมีที่ใช้ได้แก่ คาบาริล และสารโปรไธโอฟอส สำหรับโรคของชะอมยังไม่ปรากฏว่ามีโรคร้ายแรงอะไร ส่วนเหตุร้ายแรงที่ทำให้ชะอมตาย คือ น้ำท่วม
การตัดแต่งกิ่งชะอม

ชะอมเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มหนาแน่นเราจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งบ้างเพราะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเลยจะทำให้ชะอมมีทรงพุ่มแน่นทึบ และจะไม่ค่อยแตกยอดการตัดแต่งกิ่งชะอมจึงมีความสำคัญ นอกจากจะลดปัญหาการแน่นทึบของทรงพุ่มแล้วยังเป็นการลดที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย และที่สำคัญคือจะทำให้ชะอมมีการแตกยอดอ่อนมากขึ้น
การเก็บเกี่ยว
ชะอมเป็นพืชที่ให้ผลเร็วนับแต่เริ่มปลูกจนตัดยอดขายได้กินเวลาเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น วิธีตัดยอดขายจะต้องเหลือเอาใบรองยอดไว้จะช่วยให้ชะอมแตกยอดใหม่อีก การเก็บชะอมเก็บได้ทุก 4 วัน เมื่อเก็บแล้วนำมากำเป็นแพ ๆ ละ 14 ยอด แล้วใช้ใบมะพร้าว ตัดกลัดเป็นแพ ๆ ชะอม 25 แพ จะถูกมัดรวมเป็นมัด ๆ ขายราคามัดละ 15-35 บาท แล้วแต่ฤดูกาล
การปลูกชะอมแซมพืชอื่นเพื่อเสริมรายได้

การทำให้ชะอมมียอดในหน้าแล้งนั้นเริ่มแรกเราต้องทำการปลูกชะอมตอนต้นฤดูฝน ก็เริ่มขุดหลุมลึกประมาณ 1 หน้าจอบ หรือประมาณ 30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 25 เซนติเมตร แต่ละหลุมห่างกัน 30 เซนติเมตร ต่อจากนั้นใช้ขุยมะพร้าว และปุ๋ยคอกอย่างละ 1 กำมือ คลุกกับดินในหลุม จากนั้นจึงเลือกกิ่งชะอม การเลือกกิ่งควรเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ตัดกิ่งเฉียงเป็นปากฉลาม ให้กิ่งมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร หรือมีส่วนของตาที่จะทำให้เกิดยอดประมาณ 3-4 ตา

เมื่อเราเตรียมหลุมและกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้ว ก็รดน้ำลงในหลุม นำกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้แล้วมาจุ่มลงในฮอร์โมนเร่งราก โดยการใช้เซราดิกซ์ เบอร์ 2 จากนั้นจึงนำมาปักในหลุมปักเฉียง 45 องศา ปักลึกประมาณ 5 ซม. หรือ 1 ตา หลุมละ 3-4 กิ่ง ปักในลักษณะที่เป็นวงกลม เมื่อปักชำเสร็จแล้วก็ใช้วัสดุคลุมจะเป็นใบมะพร้าวหรือใบกล้วยก็ได้ คลุมไว้จนกว่ากิ่งพันธุ์จะแตกยอด ในช่วงนี้ถ้ามีฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงควรรดน้ำ เช้า เย็น หลังปักชำไปแล้ว 7-10 วัน ชะอมจะเริ่มแตกใบอ่อน เมื่อชะอมมีอายุได้ 1 เดือน ก็ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ในอัตรา 10 ช้อนแกงต่อหลุม ใส่โดยการพรวนดินรอบ ๆ หลุมใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินกลบ และรดน้ำตามใส่ปุ๋ยชนิดนี้เดือนละครั้ง เพื่อให้กิ่งของชะอมยาว ถ้ามีใบมากก็ให้ตัดออกบ้าง ชะอมที่เราจะบังคับให้ออกยอดในฤดูแล้งนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อที่ชะอมจะได้มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เมื่อเราได้ชะอมที่จะใช้บังคับให้ออกยอดตามที่ต้องการแล้ว ก็บังคับได้เลยคือจะเริ่มทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน ก่อนกระทำต้องกำจัดวัชพืชรอบ ๆ โคนชะอมให้หมดก่อนแล้วจึงใช้มีดคม ๆ ตัดชะอมให้มีใบเหลือน้อยและกิ่งเสมอกัน จากนั้นใช้หญ้าแห้ง หรือฟางแห้งวางให้ห่างจากโตนต้นชะอมประมาณ 15 ซม. แล้วจึงใช้หญ้าสดหรือฟางที่มีความชื้นวางทับอีกครั้งหนึ่งแล้วจุดๆ พยายามให้มีควันและความร้อนแต่อย่างให้มีเปลวไฟมากนัก หลังจากไฟดับแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน พอสังเกตเห็นว่าใบชะอมเหลืองและทิ้งใบบ้างแล้ว ก็ให้น้ำชะอมโดยรดที่โคนต้นให้ชุ่ม และใช้เครื่องพ่นสารเคมี พ่นน้ำเปล่าตามบริเวณกิ่งและยอดด้วย รดน้ำวันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ ประมาณ 3 วัน ชะอมจะเริ่มแตกตายอด ช่วงนี้ควรให้อาหารเสริมบ้าง คือ ใช้ยูเรีย 2 ช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งปี๊บ ฉีดพ่นเพื่อให้ยอดชะอมยาวและสวย เห็นว่ายอดชะอมพร้อมที่จะตัดจำหน่ายได้เราก็ตัดไปจำหน่ายได้เลย ชะอมสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ใช้รับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก ใช้ชุบไข่ทอด แกงแค เป็นต้น
 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

chinjung
 Posted : 2009-06-16 13:45:31   IP : (118.172.157.74)
ค่ะการปลูกชะออมสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลย มีเทคนิคให้ด้วยนะค่ะ
วิธีการปลูกชะอม :
1. คัดต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เตรียมดินโดยไถพรวนดิน แล้วตากหน้าดินทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน
3. ขุดหลุมขนาด 50 X 50 ซม
4. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกที่มีส่วนผสมของทะลายปาล์มและน้ำหมักผสมกับดินที่ได้มาจากการขุดหลุม
5. เอาต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงไปปลูก
6. รดน้ำและฉีดฮอร์โมนผลไม้ทุก ๆ 15 วัน (ถ้าให้ดีควรจะลงต้นพันธุ์ในช่วงหน้าฝนเพราะต้นไม้จะได้ดูดซับน้ำได้ดี)
7. ดูแลโดยการตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ จะทำให้ชะอมออกยอดเยอะและสวย
8. ดูแลไปจนถึงประมาณ 3 เดือน ก็สามารถเริ่มเก็บยอดขายได้
สูตรฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต :
ส่วนผสม
1. มะกอสุก 2 ก.ก
2. ฟักทองแก่ 2 ก.ก
3. กล้วยน้ำวาสุก 2 ก.ก
4. กากน้ำตาล 250 ซีซี
5. น้ำสะอาด 10 ลิตร
วิธีการทำ
1. หั่นทุกอย่างทั้งเปลือกใส่ในภาชนะ (ถัง 20 ลิตร)
2. ใส่ EM และกากน้ำตาลลงไป
3. ใส่น้ำให้ท่วมคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วปิดฝา
4. หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน แล้วกรองเอาน้ำใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานถึง 3 เดือน
วิธีการใช้
นำฮอร์โมน 4-5 ช้อน โต๊ะผสมกับน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก ช่วยเร่งราก เร่งดอก ทุก ๆ 15 วัน หรือ 1 เดือน สำหรับพืชผักให้ทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สลับกับปุ๋ยน้ำ กากส่วนที่เหลือนำไปใช้ใส่ต้นไม้หรือพืชผัก หรือตากให้แห้งทำเป็นปุ๋ยเก็บไว้ได้สูตรน้ำหมักที่นำไปหมักผสมทะลายปาล์มแล้วนำมารองก้นหลุม
ส่วนผสม(สูตรปลาหมัก)กระตุ้นยอดอ่อน
1. ปลาเป็ด ปลาทับทิม ฯลฯ หรือปลาชนิดอื่น ๆ ที่หาได้ 10 ก.ก
2. EM ขยาย 5 ลิตร
3. กากน้ำตาล 5 ลิตร
4. น้ำส้มสายชู 5 % 3 ลิตร
5. น้ำสะอาดไม่มีคลอรีน
วิธีการทำ
1. นำปลามาสับให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ถังหรือภาชนะที่จะใช้ในการหมัก
2. ใส่ EM + กากน้ำตาล + น้ำส้มสายชู
3. ใส่น้ำให้ได้ระดับแล้วคนให้เข้ากัน
4. หมักทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ แล้วเปิดเติม EM เพิ่มอีก 2 ลิตร น้ำส้มสายชูอีก 1 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน
5. หมักทิ้งไว้อีก 2 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ได้
วิธีการใช้
นำน้ำหมักสูตรปลานี้ไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:200 แล้วใช้รดหรือฉีดต้นไม้ได้ทุกชนิด
 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

พูฯศักดิ์ สารคาม
 Posted : 2009-06-16 13:47:51   IP : (118.172.66.36)
ขอแจมด้วยคนคร๊าบ!!! พี่น้อง.......ขอแนะนำการปลูกชะอมปลอดสารและเทคนิคการกระตุ้นยอดอ่อน

วิธีการปลูกชะอม :

1. คัดต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เตรียมดินโดยไถพรวนดิน แล้วตากหน้าดินทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน
3. ขุดหลุมขนาด 50 X 50 ซม
4. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกที่มีส่วนผสมของทะลายปาล์มและน้ำหมักผสมกับดินที่ได้มาจากการขุดหลุม
5. เอาต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงไปปลูก
6. รดน้ำและฉีดฮอร์โมนผลไม้ทุก ๆ 15 วัน (ถ้าให้ดีควรจะลงต้นพันธุ์ในช่วงหน้าฝนเพราะต้นไม้จะได้ดูดซับน้ำได้ดี)
7. ดูแลโดยการตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ จะทำให้ชะอมออกยอดเยอะและสวย
8. ดูแลไปจนถึงประมาณ 3 เดือน ก็สามารถเริ่มเก็บยอดขายได้

สูตรฮอร์โมนผลไม้บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต :

ส่วนผสม
1. มะกอสุก 2 ก.ก
2. ฟักทองแก่ 2 ก.ก
3. กล้วยน้ำวาสุก 2 ก.ก
4. กากน้ำตาล 250 ซีซี
5. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีการทำ

1. หั่นทุกอย่างทั้งเปลือกใส่ในภาชนะ (ถัง 20 ลิตร)
2. ใส่ EM และกากน้ำตาลลงไป
3. ใส่น้ำให้ท่วมคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วปิดฝา
4. หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน แล้วกรองเอาน้ำใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานถึง 3 เดือน


วิธีการใช้

นำฮอร์โมน 4-5 ช้อน โต๊ะผสมกับน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก ช่วยเร่งราก เร่งดอก ทุก ๆ 15 วัน หรือ 1 เดือน สำหรับพืชผักให้ทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สลับกับปุ๋ยน้ำ กากส่วนที่เหลือนำไปใช้ใส่ต้นไม้หรือพืชผัก หรือตากให้แห้งทำเป็นปุ๋ยเก็บไว้ได้สูตรน้ำหมักที่นำไปหมักผสมทะลายปาล์มแล้วนำมารองก้นหลุม


ส่วนผสม(สูตรปลาหมัก)กระตุ้นยอดอ่อน

1. ปลาเป็ด ปลาทับทิม ฯลฯ หรือปลาชนิดอื่น ๆ ที่หาได้ 10 ก.ก
2. EM ขยาย 5 ลิตร
3. กากน้ำตาล 5 ลิตร
4. น้ำส้มสายชู 5 % 3 ลิตร
5. น้ำสะอาดไม่มีคลอรีน
วิธีการทำ

1. นำปลามาสับให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ถังหรือภาชนะที่จะใช้ในการหมัก
2. ใส่ EM + กากน้ำตาล + น้ำส้มสายชู
3. ใส่น้ำให้ได้ระดับแล้วคนให้เข้ากัน
4. หมักทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ แล้วเปิดเติม EM เพิ่มอีก 2 ลิตร น้ำส้มสายชูอีก 1 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน
5. หมักทิ้งไว้อีก 2 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการใช้

นำน้ำหมักสูตรปลานี้ไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:200 แล้วใช้รดหรือฉีดต้นไม้ได้ทุกชนิด
 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

  sk412
 Posted : 2009-06-16 16:32:47   IP : (115.67.76.143)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 2858
ข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย และผู้สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกที่
กับผลิตภัณฑ์ ปูแดงไคโตซาน ที่สามารถชุบชีวิตเกษตรกรไทย ปลดหนี้สินได้
ปูแดงไคโตซานสามารถใช้ได้กับพืชและสัตว์ เป็นสารชีวภาพที่เร่งการเจริญเติบโต
** ใช้กับพืช ทำให้พืชแข็งแรง ต้นสวย ลูกดก ไม่มีศัตรูรบกวน ลดต้นทุน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
** ใช้กับสัตว์ ทำให้สัตว์แข็งแรง สดชื่น โตไว ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
สนใจผลิตภัณฑ์ และ การทำธุรกิจ ติดต่อโดยตรง คุณศุภกิจ 089-9383454
หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.thepoodang.com/014/
โครงการชุบชีวิตเกษตรกรไทย ลดละเลิกใช้สารเคมี กับปูแดงไคโตซาน
 

ssskkk
 Comment : 5
ชื่อสมาชิก sk412 Mail to sk412 http://www.thepoodang.com/014/
กลับขึ้นด้านบน

ชาวสวน
 Posted : 2009-06-16 20:01:03   IP : (125.26.128.158)
...ปลูกชะอมไว้ในบ้านหรือจำหน่ายปลูกง่ายๆ รายได้ดีนะครับ...เอาแบบธรรมชาติสุดๆก็เจริญงอกงามดี...สนับสนุนๆครับ..
 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

porpor
 Posted : 2009-06-17 09:58:57   IP : (112.142.8.216)
คลิ๊กที่ภาพ

สอบถามได้นะคะกับคุณเกสร นะคะสร เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการปลูกชะอม มานานถึง 30ปี โทรมาที่ 0833693479
 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

เด็กนารา
 Posted : 2009-07-01 12:43:57   IP : (118.173.32.49)
สามารถปลูกได้แถวข้างรั้วบริเวณบ้านค่ะชะอมขึ้นง่ายและสามารถใช้น้ำหมักรดให้เจริญเติบโตได้ด้วยค่ะ
 
 Comment : 8
กลับขึ้นด้านบน

aumaim
 Posted : 2009-07-09 17:11:35   IP : (113.53.171.250)
การปลูกชะอมมีวิธีและขั้นตอนการเตรียมดินดังนี้

ทำการยกร่องเหมือนกับแปลงผักทั่ว ๆ ไป แต่ไม่ต้องยกร่องให้สูงมากนักและไม่ต้องย่อยดินให้ละเอียดเหมือนกับปลูกผัก การเตรียมดินปลูกชะอมก็เหมือนกับการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง ควรให้แปลงมีความกว้างประมาณ 1-1.50 เมตร และระหว่างแปลงจำเป็นต้องมีร่องขังน้ำไว้ด้วย

วิธีการปลูกชะอม

การปลูกชะอมเป็นวิธีที่ง่ายมาก ปลูกวิธีเดียวกับการปลูกมันสำปะหลัง คือ ขุดหลุมตรงกลางแปลงให้เป็นแถวระยะระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ 1 x 1 เมตร แต่ละหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร การที่ปลูกตรงกลางแปลงก็เพราะว่าชะอมเป็นไม้พุ่มที่แตกกิ่งก้านสาขารอบต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ทรงพุ่มก็จะเต็มแปลงพอดี เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วนำกิ่งชะอมปักชำลงในหลุม ตามแนวนอนขนานไปทางเดียวกัน หลุมหนึ่งอาจจะใช้กิ่งพันธุ์ประมาณ 5 กิ่ง ซึ่งกำลังเหมาะเพราะถ้ามากกว่านั้นจะทำให้ทรงพุ่มแน่นทึบเกินไป หลังจากปักชำแล้ว ใช้ทางมะพร้าวมาทำร่มบังแดดให้

การปฏิบัติดูแลรักษาชะอม

ชะอมเป็นพืชที่ทนนานต่อดินฟ้าอากาศพอสมควร ในระยะแรกที่เริ่มปลูกนั้น ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้วหรือจะรดน้ำในเวลาเช้าเย็นก็ได้ การกำจัดวัชพืชควรกระทำปีละ 2 ครั้ง กลบโคนด้วยหญ้าและใบไม้ สำหรับการให้ปุ๋ยนั้นในระยะแรกที่ปลูกไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเลย จะให้ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเริ่มเก็บยอดชะอมแล้ว ปุ๋ยที่ให้คือ ปุ๋ยคอก ละปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มีธาตุตัวต้นสูง คือ ธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุที่บำรุงใบหรือจะใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ เป็นปุ๋ยสูตรครอบจักรวาลที่มีอาหารของพืชครบถ้วน คือธาตุไนโตรเจน ช่วยบำรุงใบ ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงรากและผล และธาตุโปแตสเซียมเป็นธาตุที่บำรุงรสชาติ ชาวสวนชะอมจะนำปุ๋ยคอก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโรยรอบโคนต้น หลังจากนั้นก็รดน้ำตามลงไปเพื่อให้ปุ๋ยละลาย การที่ต้องการใช้ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่า ปุ๋ยคอกจะไปช่วยส่งเสริมให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ถ้าให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ เพียงอย่างเดียว ให้แค่ 1 ช้อนแกงก็เพียงพอแล้ว การให้ปุ๋ยนิยมให้ในระยะที่ชะอมจะโทรม เพราะจะช่วยเร่งให้ชะอมแตกยอดได้รวดเร็วขึ้น

โรคและแมลงศัตรูของชะอม

แมลงศัตรูที่ร้อยแรงของชะอมมีน้อยมาก แมลงศัตรูเท่าที่ทำความเสียหายให้กับชาวสวนชะอมในปัจจุบัน ได้แก่ หนอนกัดกินยอดชะอม เพราะชะอมเป็นพืชที่ตัดยอดขาย วิธีป้องกันกำจัด คือ ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงทุก ๆ 8 วันต่อ 1 ครั้ง สารเคมีที่ใช้ได้แก่ คาบาริล และสารโปรไธโอฟอส สำหรับโรคของชะอมยังไม่ปรากฏว่ามีโรคร้ายแรงอะไร ส่วนเหตุร้ายแรงที่ทำให้ชะอมตาย คือ น้ำท่วม

การตัดแต่งกิ่งชะอม

ชะอมเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มหนาแน่นเราจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งบ้างเพราะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเลยจะทำให้ชะอมมีทรงพุ่มแน่นทึบ และจะไม่ค่อยแตกยอดการตัดแต่งกิ่งชะอมจึงมีความสำคัญ นอกจากจะลดปัญหาการแน่นทึบของทรงพุ่มแล้วยังเป็นการลดที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงอีกด้วย และที่สำคัญคือจะทำให้ชะอมมีการแตกยอดอ่อนมากขึ้น

การเก็บเกี่ยว

ชะอมเป็นพืชที่ให้ผลเร็วนับแต่เริ่มปลูกจนตัดยอดขายได้กินเวลาเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น วิธีตัดยอดขายจะต้องเหลือเอาใบรองยอดไว้จะช่วยให้ชะอมแตกยอดใหม่อีก การเก็บชะอมเก็บได้ทุก 4 วัน เมื่อเก็บแล้วนำมากำเป็นแพ ๆ ละ 14 ยอด แล้วใช้ใบมะพร้าว ตัดกลัดเป็นแพ ๆ ชะอม 25 แพ จะถูกมัดรวมเป็นมัด ๆ ขายราคามัดละ 15-35 บาท แล้วแต่ฤดูกาล
 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

ปั้มน้ำ ~
 Posted : 2009-07-20 13:21:49   IP : (222.123.188.209)
ปลูกด้วยใช้กิ่งค่ะ โดยการชำกิ่ง บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกคือ
บริเวณขอบบ่อ คันดินรอบสระหรือบ่อน้ำใช้ ชะอมชมที่ถมใหม่ค่ะ
เมื่อเวลาที่เค้าให้ผลผลิตตัดเค้าเป็นพุ่มเตี้ยพอที่เราจะเก็บผลผลิตได้
สะดวกค่ะ
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

  gigabite
 Posted : 2009-08-03 08:44:43   IP : (10.18.1.51)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 3321
การปลูกชะอม
ต้องเลือกที่ดินที่จะปลูกคือ ที่ดินไม่มีน้ำท่วมขังนะครับ
แม้ชะอมจะชอบความชื้นแต่ก็ไม่ชอบแฉะ

ปลูกชะอมใช้เวลาน้อยได้เก็บผลผลิตเร็ว เก็บนานด้วยครับ

ปลูกครบปีต้องตัดต้นให้เหลือตอเพื่อแตกกิ่งใหม่

ว่าแต่คุณพร้อมจะลงแรงใจและกายหรือยังครับ

ถ้าจะปักชำเองก็ไปขอแถวนครปฐมก็ได้ครับ (ช่วงต้นฝนชาวสวนจะตัดกิ่งทิ้งเพื่อให้ทันแตกยอดหน้าหนาว ซึ่งราคาดี)

ถ้าไม่สะดวกจะปักชำเองติดต่อผมก็ได้ครับ
ขาย + ส่งถึงที่ ราคาคุยกันได้ครับ

ผมกับแฟนขายพันธุ์ชะอมครับ ราคาส่งถึงที่ในภาคกลางต้นละ 3 - 5 บาทครับ
แต่ก็ต้องแล้วแต่จำนวนสั่งนะครับ
มีพืชอย่างอื่นด้วยครับ ส่วนมากก็พืชสวนครัวครับ

นี่คือที่ผมโพสต์ขายโดยทั่วไปนะครับ

ใครสนใจชะอม ชอบชะอม อยากปลูกชะอม

มาดู - มารู้ - มาลอง ปลูกชะอมและพืชสวนครัวพันธุ์แปลกอื่นๆ

โทรหา "ยุ้ย" ได้จ้า ... 086-704-9102
"ป๋า" 085-364-9201

- ต้นชะอมยุ้ยส่งต้นละ 5 - 10 บาท แล้วแต่จำนวนที่คุณสั่งและระยะทางที่ไปส่ง
- กรุณาสั่งล่วงหน้า 2 - 4 สัปดาห์
- โปรดเตรียมดินไว้ลงปลูก หากไถกลบหญ้าไว้ก่อนลงปลูกอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์จะดีมาก
- หากสนใจไปชมพื้นที่ปลูกจริง ติดต่อล่วงหน้า (นานๆ) ด้วยนะคะ
 

ขายส่งพันธุ์ไม้ "พืชสวน"
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก gigabite Mail to gigabite
กลับขึ้นด้านบน

อนงลักษณ์
 Posted : 2010-05-19 10:34:47   IP : (113.53.71.103)
ชะอมก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับ GAP กันมากที่จังหวัดลพบุรีนะค่ะ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยใช้สารเคมีกันเท่าไร ถ้ามีน้ำมากพอยอดก็ดกแล้ว แต่ถ้าเป็นทางภาคอิสานเนี่ย โห กว่าจะได้ยอดมาแสนลำบาก แต่ชะอมเนี่ยทอดใส่ไข่อร่อยอย่าบอกใครเชียว แกงส้มชะอมไข่ พูดแล้วน้ำลายไหล
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป