ชมสวนกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย
  kieRBR14
 วัน / เวลา : 2551-07-30 08:14:46
Member

 Sex :
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ปฏิบัติการผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด วันนี้เดินทางไปยังสวนกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ณ สวนกล้วยหอมคุณต๋าคำ อภิธนัง ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 5 บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกกล้วยหอมมานานถึง 26 ปี บนพื้นที่กว่า 30 ไร่
  IP : (118.172.67.181)
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
แสดงความคิดเห็น

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:19:17   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

คุณต๋าคำเล่าว่า เดิมเคยซื้อที่ดินทำสวนปลูกผลไม้ จำพวกลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง แต่ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อยและดูแลรักษายาก จึงตัดต้นทิ้ง แล้วนำหน่อกล้วยจากเพื่อนบ้านมาปลูกแทนจำนวน 8 ไร่ ทั้งกล้วยน้ำหว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอม เวลาผ่านไป จนกระทั่งต้นกล้วยออกผลเครือ คุณต๋าคำจึงกังวลเรื่องตลาดที่จะมารองรับผลิตผลิตที่ได้จำนวนมาก จึงได้วิ่งหาตลาดในตัวเมืองเชียงรายจนพบว่ามีคนไทยเชื้อสายจีน นิยมบริโภคกล้วยหอมในช่วงตรุษจีน คุณต๋าคำจึงนำเฉพาะกล้วยหอมมาส่งเร่-ขายในตลาดอ.เมืองเชียงราย และสามารถขยายตลาดเป็นที่นิยมของคนโดยทั่วไป เมื่อรู้ว่ากล้วยหอมเป็นที่นิยมของลูกค้า คุณต๋าคำจึงหันมาปลูกแต่กล้วยหอมอย่างเดียว จนสร้างรายได้เป็นอย่างมากในช่วงนั้น ทำให้เกษตรกรคนอื่นหันมาปลูกกล้วยหอมตามคุณต๋าคำอีกจำนวนมาก จนทำให้หมู่บ้านสันต้นเปากลายเป็นหมู่บ้านที่ปลูกกล้วยหอมมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย
 
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:28:07   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ปัจจุบันคุณต๋าคำปลูกกล้วยหอมจำนวน 12,000 ต้น เฉลี่ย 400 ต้น ต่อ 1 ไร่ ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกคือช่วงหน้าฝน ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนกระทั่งออกปลีจะอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งหลังจากออกปลีแล้วอีก 70 วันจะออกผลจนแก่จัดและสามารถเก็บผลผลิตนำไปบ่มและขายได้ ที่นี่จะปลูกกล้วยหอมพันธุ์เบาคือพันธุ์เพชรบุรี และกล้วยหอมพันธุ์หนักคือพันธุ์สมุทรปราการ
 
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:32:20   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ที่สวนของคุณต๋าคำในหนึ่งวันจะได้กล้วยจำนวนกว่า 3,000 ลูกอย่างต่ำปัจจุบันจะขายให้กับพ่อค้า-แม่ค้าที่มารับซื้อในราคาลูกละ 1-1.20 บาท ซึ่งกล้วย 1 หวีจะมีประมาณ 14-16 ลูก แต่ถ้าวางขายตามท้องตลาดทั่วไปจะราคาหวีละ 20-25 บาท พ่อค้า-แม่ค้าที่มารับซื้อส่วนใหญ่จะมาจากทั้งในและต่างจังหวัด เช่น จ.พะเยา จ.ลำปาง จ.อุบลราชธานี จ.อุดรธานี แม้กระทั่งประเทศลาวยังมารับซื้อกล้วยหอมที่บ้านสันต้นเปาไปขาย
 
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:35:53   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ช่วงที่กล้วยหอม เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เนื่องจากผลไม้ชนิดอื่นเริ่มหายากแล้ว แต่กล้วยหอมจะมีขายตลอดปี
 
 Comment : 4
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:39:45   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

สำหรับเรื่องการดูแลรักษาต้นกล้วยนั้น ตั้งเริ่มต้นของการปลูกจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน้อยเพื่อให้ต้นกล้วยสมบูรณ์และเจริญเติบโตเร็ว จากนั้นจะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตลอดอายุของต้นกล้วย ส่วนวิธีการปลูกจะขยายพันธุ์โดยใช้หน่อกล้วยจากต้นกล้วยที่เก็บผลผลิตแล้ว ซึ่งต้นกล้วย 1 ต้นจะออกหน่อประมาณ 3-5 หน่อ

เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะต้องทำการตัดต้นกล้วยนั้นออกทิ้ง ให้เหลือเฉพาะหน่อกล้วยที่โตที่สุดเพื่อเป็นต้นกล้วยต้นใหม่ที่จะต้องดูแลให้ลูกและผลผลิตต่อไป ซึ่งต้นกล้วยใน 1 กอ จะให้ผลผลิตที่เหมาะสมประมาณ 2 รุ่น จากนั้นจะต้องตัดและล้มหน่อกล้วยทั้งหมดออกและทำการปลูกใหม่ทั้งหมด ส่วนหน่อกล้วยอื่นที่เหลือจะขุดไปขายต้นละ 3 บาท หรือนำไปปลูกต่อในแปลงต่อไป
 
 Comment : 5
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:42:12   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

เทคนิคการปลูกกล้วยหอมให้สามารถเก็บผลผลิตได้ง่าย โดยให้เครือกล้วยหันออกในทิศทางเดียวกัน ทำได้โดยเมื่อเริ่มต้นการปลูก หน่อกล้วยจะมีรอยเฉือนจากกอ ให้หันรอยเฉือนนั้นไปด้านที่เราไม่ต้องการให้เครือกล้วยออก เพราะปลีกล้วยหรือเครือกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับรอยเฉือนเสมอ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้คุณต๋าคำประหยัดเวลาในการเก็บผลผลิตและประหยัดแรงงานในการทำสวนอีกด้วย
 
 Comment : 6
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:44:54   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ในขณะที่ต้นกล้วยเจริญเติบโตจนออกปลีและออกผล จะต้องทำการตัดเปลือกต้นกล้วยที่แห้งและเน่าออกอยู่เสมอ รวมไปถึงตัดหน่อกล้วยที่ไม่เหมาะสมหรือที่ออกมามากเกินความต้องการออกไปด้วย เพื่อให้ต้นและเปลือกต้นกล้วยเติบโตอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการป้องกันแมลงมาเจาะต้นกล้วยอีกด้วย
 
 Comment : 7
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:48:36   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนกล้วยหอมประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้คือปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูของต้นกล้วย ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาโรคราไหม้ระบาด ลักษณะของโรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วทางใบ ซึ่งใบของกล้วยจะมีลักษณะแห้งเหมือนโดนไฟรวกและลุกลามไปยังก้าน ทำให้ใบและก้านกล้วยขาดนำหนักและไม่หลุดออกไปจากต้น ส่งผลทำให้ต้นกล้วยชะลอการเจริญเติบโต ผลกล้วยที่ได้จะเล็กและสุกก่อนกำหนดและไม่ได้คุณภาพ ส่วนโรคราไหม้จะลุกลามไปเรื่อยๆจนใบและก้านกล้วยแห้งไหม้หมดต้น เป็นปัญหาที่แม้แต่นักวิชาการเกษตรยังไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งทางนักวิชาการเคยแนะนำให้ตัดก้านที่เป็นโรคออกให้หมดและก็ไม่ได้ผล เคยทดลองใช้สารเคมีและยาบำรุงหลายชนิดแต่ก็ไม่ได้ผลเช่นกัน ทำให้เกษตรส่วนใหญ่เริ่มท้อใจเลิกทำสวนกล้วยหอมไปหลายราย
 
 Comment : 8
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:52:58   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

ทีมงานผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้เดินทางต่อไปยังสวนของคุณประกิจ นาทาม ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ทำสวนกล้วย เพื่อไปสำรวจถึงปัญหาอื่นๆที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้
 
 Comment : 9
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 08:55:31   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

คุณประกิจ กล่าวว่า ตนปลูกกล้วยหอมทั้งหมด 8 ไร่ การดูแลรักษาก็ไม่ต่างอะไรกับของคุณต๋าคำเพราะตนได้ความรู้จากคุณต๋าคำมาเหมือนกัน ซึ่งที่สวนของตนจะปลูกกล้วยไว้ขายผล และขายหน่อกล้วยให้เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย

ภาพรวมที่หมู่บ้านสันต้นเปา ส่วนใหญ่ปลูกกล้วยหอมและกล้วยน้ำหว้าอีกจำนวนหนึ่ง กล้วยน้ำหว้าจะปลูกง่ายกว่ากล้วยหอมและทนต่อโรค ไม่ต้องดูแลอะไรมาก ต้นและหน่อกล้วยจะปล่อยให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นชื่อว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 46 คน
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 09:01:09   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

สำหรับปัญหาของการปลูกกล้วยหอมก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคราไม้เหมือนกัน นอกจากนั้นจะมีปัญหา แมลงหนอนงวงช้าง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้สารน้ำหมักชีวภาพพ่นไล่แมลงได้
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 09:04:02   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

แมลงหนอนงวงช้าง จะเจาะต้นกล้วยโดยจะเจริญเติบโตได้ดีในเปลือกต้นกล้วยที่เริ่มจะเน่าและจะเจาะลึกเข้าไปถึงชั้นในของต้นกล้วย สามารถสังเกตได้จากรอยเจาะและเมือกสีใสที่ออกมาจากต้นกล้วย จนทำให้ต้นกล้วยตายในที่สุด ซึ่งเกษตรกรจะใช้วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันก็คือเปลือกต้นกล้วยที่เริ่มเน่าจะต้องตัดออกให้หมด
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 09:06:54   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

คุณประกิจยังบอกต่อว่า นอกจากนั้นยังมีแมลงเต่าทองที่จะเข้าไปในปลีกล้วยในขณะที่ปลีกล้วยกำลังแย้มบาน มันจะเข้าไปกินผิวอ่อนๆของปลีกล้วยด้านใน ทำให้กล้วยที่ออกผลมามีผลไม่สวย ไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค แต่ก็ไม่มีผลกับรสชาติของกล้วยแต่อย่างใด กำจัดได้โดยใช้สารน้ำหมักชีวภาพพ่นไล่แมลงเช่นกัน
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

  kieRBR14
 Posted : 2551-07-30 09:08:51   IP : (118.172.67.181)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 1184
คลิ๊กที่ภาพ

สำหรับกล้วยที่ได้จะนำมาบ่มกับกำมะถันหรือที่เรียกว่า ถ่านแก๊ส บ่มไว้ 1 คืนในลังกระดาษขนาดใหญ่ โดยใส่กำมะถันลงไป 3 จุดในกล่องใหญ่ จากนั้นนำออกมาจะพบว่าผิวกล้วยมีสีเขียวนวล แล้วนำกล้วยสีเขียวนวลดังกล่าวมาผึ่งทิ้งไว้อีก 1 คืน กล้วยหอมจะมีสีเหลือง และสามารถนำไปขายตามท้องตลาดได้

 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก kieRBR14 Mail to kieRBR14
กลับขึ้นด้านบน

คุณศิ
 Posted : 2008-12-11 15:18:58   IP : (203.157.71.246)
อยากรับซื้อกล้วยหอมทองมาขายติดต่อคุณศิ 089-4619722
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1 2


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป