สวนเงินไร่ทอง > ไม้เศรษฐกิจ > ยางพารา
 
หุ่นจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2555 จาก กพร. รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2549 รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากประเทศเกาหลี 2551
เปลี่ยนจาก ยางก้อนถ้วยมาเป็นยางเครป ได้เงินดีกว่า
จากการที่ราคายางตกต่ำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ทำความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ชาวสวนยางก็พยายามที่จะหาทางลดต้นทุนการผลิตยาง ในขณะเดียวกันก็หาทางที่จะทำให้ยางมีมูลค่าเพิ่มขึ้น...
สรุป สถานการณ์ราคายางพารา (6 มี.ค.57)
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ ประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5...
อนาคตยางพารา
เห็นม็อบยางพาราในภาคใต้กลับมาชุมนุมอีกรอบเมื่อปลายสัปดาห์แล้ว ก็อดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้ ที่ว่าห่วง ไม่ได้ห่วงการปิดถนน ไม่ได้ห่วงรัฐบาล ไม่ได้ห่วงการเมือง...
กระเบื้องยางพารา ทน คุ้มค่า ไอเดียคนไทย
จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำในปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนมาก โดยปัจจุบันยางพาราได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ล้อรถยนต์ ยางรัดของ ถุงมือ ที่นอนฟองน้ำ...
หมึกพิมพ์จากน้ำยางธรรมชาติปฏิวัติวงการหมึกพิมพ์โลก
หมึกพิมพ์โดยทั่วไปมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่สารให้สี Colorant ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เรามองเห็นเป็นสีสันต่างๆ ตัวพา Vehicle หรือ Binder...
สวมเครื่องป้องกันน้ำเข้าถ้วยยาง ด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้เองง่ายๆ ต้นทุนต่ำ
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจอาชีพการทำสวนยางกันมากขึ้น แต่ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผลผลิตยางที่ได้ไม่เหมือนกัน...
โค่นยางปลูกพืชอื่น ระวังหนีเสือปะจระเข้
แม้ไทยจะไม่ได้ปลูกยางมากเป็นอันดับ 1 เท่าอินโดนีเซีย แต่ผลผลิตน้ำยางที่ออกมาจากสวนบ้านเรามีมากเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะผลผลิตน้ำยางของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 262 กก.ต่อไร่ต่อปี ในขณะที่อินโดนีเซียทำได้แค่...
การทำหมวกกันฝนยางพารา
ปัจจุบันยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย มีการปลูกทั่วประเทศ แต่ปัญหาและอุปสรรคในการกรีดยางในปัจจุบันยังคงมีอยู่มาก บางพื้นที่ปลูกได้แต่ไม่มีน้ำยาง...
เทคนิคการกรีดยางพาราอย่างมืออาชีพ
การเปิดกรีดยางพาราในช่วง 2-3 ปีแรกของการกรีด ต้นยางจะยังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง การโหมกรีดยางมากเกินไปจะทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงควรกรีดยางในระบบครึ่งต้นวันเว้นวัน...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 66 ข้อมูล
|<|1|2|3|4|5|6|7|>|>|