สวนเงินไร่ทอง > ไม้เศรษฐกิจ > ยางพารา
 
การใช้น้ำยางพาราสดดักจับแมลงวัน
แมลงวันนับเป็นพาหะนำโรคที่สร้างปัญหาและสร้างความรำคาญให้เกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลาตากเศษยาง จะมีกลิ่นแรง ทำให้แมลงวันมาตอมและรบกวนจำนวนมาก...
ลดการเกิดบาดแผลบนต้นยางพารา ที่ผูกโยงยึดไว้ไม่ให้ฉีกขาดช่วงลมฝนแรง ด้วยยางรถจักรยานยนต์เก่า
ยางพาราเป็นพืชที่มีระบบรากไม่ลึกมาก เมื่อลำต้นสูงขึ้น และเข้าสู่ช่วงมรสุมลมพัดแรง ทำให้ต้นยางเอนและล้ม สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร...
อาการเปลือกแห้ง (Tapping panel dryness)
อาการผิดเปลือกแห้งของยางพารา เป็นลักษณะความผิดปกติของการไหลของน้ำยาง ทำให้ผลผลิตลดลง จนกระทั่งไม่สามารถเก็บผลผลิตได้
ลูกหวือ...ของเล่นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจากสวนยางพารา
ในฤดูกาลที่มีลูกยางพาราร่วงหล่นลงมานอนแน่นิ่งอยู่เต็มพื้นสวน ก็มักจะพบเด็กตัวเล็ก-ตัวน้อยในหมู่บ้านแห่แหนกันออกไปเก็บลูกยางพาราที่หล่นอยู่เกลื่อนพื้นใต้ต้น มาทำเป็น "ลูกหวือ"...
อาการตายจากยอด(Die back)
พืชจะมีอาการเริ่มจากที่ใบอ่อนเริ่มเหี่ยวจากปลายกิ่งหรือปลายยอด ลุกลามเข้าหาส่วนโคนทีละน้อย ถ้าอาการเป็นไปอย่างช้าๆ ส่วนของกิ่งหรือลำต้นที่ยังไม่ตายจะแตกแขนงใหม่ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป...
ลดกลิ่นเหม็น-ยางสีเข้มขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะของชาวสวน จ.ศีรษะเกศ
ยางพาราเป็นพืชที่เกษตรกรทั้งภาคอีสานและภาคใต้ นิยมปลูกเป็นอาชีพ เพราะเหมาะกับพื้นที่และได้ราคาดี แต่ปัญหาที่พบคือ เมื่อยางจับตัวเป็นก้อน เนื้อยางจะมีกลิ่นเหม็นอับสีเปลี่ยน ทำให้ราคาตกต่ำ คุณณัฐพล...
ปลูกยางพารา คลุมดินด้วยซีรูเลียมกำจัดวัชพืช
โดยทั่วไปแล้วการปลูกยางพาลา ระยะ 1-5 ปี เกษตรกรมักจะพบกับปัญหาวัชพืชปกคลุมต้นยาง ก่อให้เกิดการใช้สารเคมีรวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้น...
เพลี้ยหอย (Scale Insects)
เพลี้ยหอยที่พบบนต้นยางมี 2 จำพวก คือ พวกที่ไม่มีเกราะหุ้มตัวและพวกที่มีเกราะหุ้มตัว เพลี้ยหอยทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงตรงส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต...
หนอนทราย (Cockchafers)
หนอนทรายเป็นตัวหนอนของด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูกัดกินและทำลายรากยาง ทำให้ต้นยางตายเป็นหย่อมๆ
การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง
ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักประสบปัญหาไฟไหม้สวนยางและต้นยางชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสวนที่ปลูกใหม่ในภาคอีสาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 107 ข้อมูล
|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>|