สวนเงินไร่ทอง > เห็ด > เห็ดหูหนู
 
รวมเทคนิคการผลิตเห็ดหูหนูบนขอนไม้
นับตั้งแต่เริ่มมีการเพาะเห็ดหูหนูในประเทศไทย ได้มีการใช้วิธีการเพาะเห็ดในไม้เนื้ออ่อน โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนเช่น ไม้แคและไม้มะม่วง โดยจะเลือกใช้ไม้ที่มีลำต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตร...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 1 ข้อมูล