สวนเงินไร่ทอง > เห็ด > เห็ดฟาง
 
เห็ดฟางกองเตี้ย จากกากมันสำปะหลัง เสริมรายได้ในสวนยาง
วันนี้ทางทีมงาน Farmer Info ลงพื้นที่ บ้านหนองแวงโปร่งสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยในสวนยางพารา เป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกรบ้านหนองแวงโปร่งสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู...
การเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน...
การเตรียมเชื้อเห็ดฟางและการดูแลรักษา(ในโรงเรือน)
การเตรียมเชื้อเห็ดและการหว่านเชื้อเห็ดฟางในโรงเรือน ควรเตรียมในตอนเช้าหลังจากอบเพิ่มอุณหภูมิ(อบฆ่้าเชื้อโรงเรือน)แล้ว โดยจะใช้เชื้อเห็ดฟาง 25 ก้อน ต่อการเพาะเห็ด 1 โรงเรือน
การทำเตาอบเพิ่มอุณหภูมิจากถังน้ำมันเก่า(สำหรับเพาะเห็ดในโรงเรือน)
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน...
สูตรปุ๋ยบำรุงเส้นใยเห็ดฟาง กระตุ้นดอก ดอกโตดี มีน้ำหนัก
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน...
การทำเห็ดฟางให้มีสีสวย ตลาดต้องการ
เพื่อให้ผลผลิตเห็ดฟางที่ผลิตได้มีคุณภาพขนาดดอกและสีสันสวยงาม ดูน่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรจำต้องคิดหาวิธีการที่จะทำให้ได้เห็ดฟางคุณภาพดีมีสีสวย...
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันสำปะหลัง
รูปแบบการเพาะเห็ดฟางได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งยังมีเทคนิค การดูแลและการจัดการที่เปลี่ยนไปตามแนวความคิดของเกษตรกรเอง หรือ อาจกล่าวได้ว่า...
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่าย
การปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวอีกอาชีพหนึ่ง มีการลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,200 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการ อาทิ กากมันสำปะหลัง ฟาง ผ้ายาง สายยางรดน้ำ...
เพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันสำปะหลัง ด้วย EM สูตรขยาย
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรสามารถนำเอาวัสดุมาใช้ทำกองเห็ด ได้แก่ กากมัน/เปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าการใช้ฟางข้าวในอดีต...
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในร่องสวนยางพารา
สร้างรายได้จากอาอาชีพเสริมในสวนยางในช่วงต้นยางยังไม่ได้เปิดกรีดด้วยการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในร่องสวนยางพารา

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 34 ข้อมูล
|<|1|2|3|4|>|>|