ปศุสัตว์เศรษฐี > สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม > การเลี้ยงปลาคาร์พ
 
สูตรอาหารลูกปลาแฟนซีคาร์ฟ
เจ้าหน้าที่ Farmerinfo ลงพื้นที่ พบกับ คุณศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 57 บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยคุณ คุณศักรินทร์...
การป้องกันและกำจัดเชื้อราในบ่อปลาคาร์ฟ
ปลาคาร์ฟ เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งนี้อาจเป็นเพราะเลี้ยงง่าย โตไว อีกทั้งยังมีสีสันที่สวยงามอีกด้วย...
Koi Herpes Virus
โรค Koi Herpes Virus นับเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในปลาคาร์พ เนื่องจากมีอัตราการตายสูงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรค แต่ก็ควรระมัดระวัง...
โรคและการติดเชื้อ ในปลาคาร์ฟ
ปลาคาร์ฟ ใช้เรียกปลาในสกุล GENUS เดียวกันกับ crucian Carp มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า cyprinus carpio linn มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่าน ปัจจุบัน...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 4 ข้อมูล