ปศุสัตว์เศรษฐี > สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม > ปลาปอมปาดัวร์ (Pampadour)
 
การเพาะพันธุ์ปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ (Pompadour) หรือที่เรียกกันว่า Discus เป็นปลาในตระกูล Cichlid เป็นปลาที่น่าสนใจของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาดี สามารถส่งขายต่างประเทศได้ ตลาดรับซื้อลูกปลามีไม่จำกัด...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 1 ข้อมูล