ปศุสัตว์เศรษฐี > สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม > ปลาเงิน-ปลาทอง
 
เทคนิควิธีให้อาหารเสริมปลาสวยงามน้ำไม่เสีย
การป้องกันของเสียในตู้ปลาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงปลา เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนน้ำให้ปลาทุกวัน แต่ปลาต้องกินต้องถ่ายทุกวันทำให้ของเสียมีปริมาณมากขึ้น...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 1 ข้อมูล