ปศุสัตว์เศรษฐี > สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม > การจัดการตู้ปลาและการเลี้ยงปลาตู้
 
เทคนิคลดความเครียดปลาสวยงาม
การเลี้ยงปลาสวยงาม หรือปลาตู้ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน เลี้ยงเป็นงานอดิเรก ผู้เลี้ยงมือใหม่มักประสบปัญหาปลาตาย ซึ่งปลาสวยงามที่ซื้อมาใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนภาชนะ...
เทคนิคการเพิ่มสีสันให้ปลาสวยงามสีสวยขึ้น
การเลี้ยงปลาสวยงามของเกษตรกรแต่ละท่านก็มีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญที่สุดคืออาศัยความใส่ใจและความรักเป็นสิ่งสำคัญและหมั่นสังเกตุตัวปลาและสีของปลาทุกวัน...
การดูแลปลาสวยงามให้ปลอดภัยจากโรคจุดขาว
ผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามทุกคนต้องการที่จะให้ปลาสวยงามของตนมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตสวยงาม ปราศจากโรคต่างๆ ซึ่งโรคจุดขาวเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งสำหรับปลาสวยงาม เป็นโรคที่พบได้ในปลาน้ำจืดแทบทุกชนิด...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 3 ข้อมูล