เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร


ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า
ตามปกตินิสัยของแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช หรือ แมลงทั่วไป มักจะมีวงจรชีวิตอยู่ตามพุ่มไม้ ใบหญ้า ดังนั้น แหล่งหญ้าที่รกทึบ จึงกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของแมลงมากมายหลากสายพันธุ์ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เกษตรกรผู้ทำสวน ทำไร่ ต้องทำการดายหญ้า กำจัดวัชพืช ในแปลงพืชปลูก เพื่อลดการแย่งชิงอาหารและแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดแหล่งสะสมองศัตรูพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพืชปลูก 
16 กุมภาพันธ์ 2561
2,147
ให้ปุ๋ยไม้ผลแบบโต๊ะจีน เทคนิคการจัดการไม้ผล จัดครั้งเดียว เอาวัชพืชอยู่-ลดต้นทุนได้กว่าครึ่ง อ่านต่อ>
12 กุมภาพันธ์ 2561
4,920
รักษาอาการใบด่าง-ใบหงิกมะละกอ ด้วยเกลือแกง อ่านต่อ>
6 กุมภาพันธ์ 2561
60,276
ประโยชน์เด็ด ๆ จากฮอร์โมนไข่ อ่านต่อ>
29 มกราคม 2561
189
รายละเอียดทั้งหมด


เร่งขนุนให้สุกเร็วขึ้นด้วยวิธีการตอกขั้ว(การบ่มขนุน)
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียระหว่างการขนส่งและป้องกันแมลงเข้ารบกวนต้นขนุนผู้ปลุกจะไม่นิยมปล่อยให้ขนุนสุกแก่คาต้น จึงต้องตัดขนุนออกจากต้นก่อนที่จะสุก ที่ระดับความแก่จัดเมที่แต่ยังไม่สุก แล้วนำมาบ่มให้สุกก่อนจำหน่าย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันกว่าขนุนจะสุกพร้อมทาน แต่ถ้าต้องการเร่งให้ขนุนสุกเร็วทันใจภายใน 1-2 วัน จำต้องนำมาบ่มด้วยวิธีนี้  อ่านต่อ>
29 มกราคม 2561
129
วิธีสังเกตขนุนสุก-แก่ พร้อมตัดจำหน่าย/เก็บเกี่ยว อ่านต่อ>
17 มกราคม 2561
655
กำจัดไรไก่ชนและกลิ่นเหม็นในเล้าไก่พื้นเมือง อ่านต่อ>
28 ธันวาคม 2560
583
การใช้ลูกเหม็นป้องกันแมลงศัตรูพืชในสวนไม้ผล อ่านต่อ>
14 ธันวาคม 2560
751
รายละเอียดทั้งหมด
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×