ทุ่งรวงทอง 
เตรียมดินก่อนปลูกข้าวนาหว่านด้วยปุ๋ยคอกหมักยูเรีย
การเตรียมดินก่อนถึงฤดูกาลทำนาในปัจจุบันหากเกษตรกรจะรอการย่อยสลายอินทรียวัตถุสำหรับใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินตามธรรมชาติอาจจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ช้า ข้าวแตกกอไม่ดี แต่เกษตรกรสามารถใช้วิธีการเตรียมดินแนวใหม่แบบผสมผสานระหว่างปุ๋ยคอกกับปุ๋ยยูเรียได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×