ทุ่งรวงทอง 
 
ปุ๋ยหมักซังข้าวโพด บำรุงดินไร่ข้าวโพด
รักบ้านเกิดทีม 08 มีนาคม 2553
หลักการให้ปุ๋ยบำรุงพืชปลูกที่ดีที่สุด คือ การนำเศษชิ้นส่วนของพืชชนิดนั้นๆ กลับคืนสู่ผืนดิน เพื่อเป็นการคืนธาตุอาหารแก่ดิน หลังจากพืชดึงไปใช้ในการเจริญเติบโต สร้างใบ ดอก ผล และ เมล็ด เนื่องจากการเติบโตและสร้างชิ้นส่วนของพืชแต่ละชนิด พืชจะมีการดึงธาตุอาหารจากดินขึ้นมาเสริมสร้างตัวเองตลอดอายุการเติบโต เป็นไปตามวงจรชีวิตของพืชนั้นๆ เรื่อยไป เช่นนี้การปลูกพืชชนิดเดิมๆ ในพื้นที่ปลูกที่เดิม จึงเป็นการกระทำที่มีแต่จะทำให้ดินนั้นเสื่อมสภาพและขาดธาตุอาหารได้ในอนาคต จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตออำกไปจากแปลงปลูกพร้อมกับธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืช ดังนั้น เพื่อให้ดินดีและไม่ขาดธาตุอาหาร ในการใช้พื้นที่เดิมปลูกพืชชนิดเดิมๆ ซ้ำ ๆ เช่น การทำนาข้าว การทำไร่มันสำปะหลัง และ การปลูกข้าวโพด จำต้องบำรุงดินด้วยการคืนธาตุอาหารสู่ดินก่อนทำการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลถัดไป จึงเป็นวิธีการคืนธาตุอาหารให้แก่ดินที่ดีที่สุด
2,671

++ ส่วนผสม ++

แกนฝักข้าวโพด จำนวน 1 ตัน
พด. 1 จำนวน 1 ซอง
น้ำเสะอาด จำนวน 20 ลิตร


++ วิธีการทำ ++

นำสารเร่ง พด.1 ละลายกับน้ำเปล่า 20 ลิตร คนให้ละลาย นาน 5 นาที แล้วนำไปรดให้ทั่วบริเวณกองแกนฝักข้าวโพด ใช้ผ้ายางคลุมปิดไว้ กลับกองปุ๋ยหมัก ทุก 15-20 วัน หมักนาน 3 เดือน ก็สามารถนำไปใช้งานได้++ การนำไปใช้ ++

อัตราการใช้ ให้เน้นบำรุงเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ดินเป็นก้อนแข็งๆ เวลาไถแปรดินจะไม่ค่อยแตก ให้ใช้ ปุ๋ยหมัก 250 กก. (5 กระสอบ) /พื้นที่ 1 ไร่ โดยการโรยให้ทั่ว ก็สามารถปรับสภาพดินให้มีสภาพดี และ มีความร่วนซุยขึ้น

ภูมิปัญญาจาก : คุณพนม สุกมาก ประธานกลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน บ้านเลขที่ 66/2 ม. 3 ต. ธารเกษตม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 จ.สระบุรี