" />
" />
ทุ่งรวงทอง 
 
ปลูกพืชผสมผสาน...เพิ่มรายได้
รักบ้านเกิดทีม 04 พฤษภาคม 2552
แนะเกษตรกร"สวนยางพารา" ปลูกพืชผสมผสานเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ

1,578

นายจิรากร โกศัยเสรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ราคายางในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในระดับ 50 บาท สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทางหนึ่งที่เกษตรกรมีส่วนช่วยแก้ปัญหาราคายางได้ แม้จะสวนกระแสราคายางตกต่ำในขณะนี้ ก็คือ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางให้สูงขึ้น โดย 1) ลดจำนวนวันกรีดยาง จากที่เคยกรีดถี่ 3 - 5 วันเว้นวัน เป็นการกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน หรือกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน ให้ต้นยางมีเวลาพักสร้างน้ำยางให้เต็มที่ และทำให้สิ้นเปลืองเปลือกน้อยลง เพราะการกรีดแต่ละครั้ง จะสิ้นเปลืองเปลือก 2 มิลลิเมตรต่อวัน ถ้ากรีด 1 ปี จะสิ้นเปลืองเปลือก 25 เซนติเมตร ทำให้ประหยัดเปลือก ซึ่งเกษตรกรจะสามารถกรีดได้นานถึง 5 ปีแทนที่จะกรีดได้เพียง 3 ปี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี 2) เน้นฝีมือคนกรีดที่มีความชำนาญเพื่อไม่ให้กรีดบาดหน้ายาง 3) ลดจำนวนต้นกรีดต่อคน เพื่อให้เกิดความประณีตไม่ให้ต้นยางเสียหาย 4) การขายน้ำยางสดให้ได้ราคาดี ควรดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ในการเก็บน้ำยาง 5) ช่วงที่ราคายางตกต่ำเกษตรกรควรผลิตยางแผ่นให้มีคุณภาพและเก็บไว้เพื่อรอจำหน่าย เมื่อราคารางดีค่อยเทขาย 6) เกษตรกรควรดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นยางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อยางราคาดีจึงกรีดตามระบบ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวอีกว่า การปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ลดปริมาณยางลงได้แล้วยังเป็นการเก็บน้ำยางไว้ในต้นให้ย่างมีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมชี้แนะเพื่อลดความเสี่ยง เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือหวังพืชใดพืชหนึ่ง ควรทำเกษตรผสมผสาน หรือปลูกพืชเสริมรายได้ที่เป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ และ พืชตระกูลถั่ว


ขอบคุณ เนื้อหาข่าว : ข่าวสด
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×