พืชผัก
เหลียง(เหมียง)
วิธีเพาะพันธุ์ต้นผักเหลียงโดยใช้แขนง ช่วยโตเร็ว รอดง่าย ไม่กลายพันธุ์
05 เมษายน 2560
2,221
ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านแถบจังหวัดชุมพรและระนอง ใบและยอดของต้นผักเหลียงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เป็นผักปลอดสารพิษที่ได้รับความนิยม เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกษตรกรในพื้นที่จึงหันมาปลูกกันมากขึ้น โดยเกษตรกรนิยมปลูกโดยการซื้อกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอน มาปลูก ทำให้ต้นเหลียงโตช้า เจริญเติบโตได้ไม่ดี และมีโอกาสตายสูง และการไม่รู้ที่มาที่ไปของต้นพันธุ์ ทำให้มีโอกาสกลายพันธุ์สูง ใบหรือยอดที่ได้จะมีรสขม ไม่หวานกลมกล่อม และไม่ได้ต้นพันธุ์ตามที่ต้องการ ป้านวยจึงแนะนำการปลูกโดยใช้แขนง จากต้นที่ปลูกไว้เดิม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าต้นผักเหลียงที่ปลูกไม่กลายพันธุ์ และรู้ที่มาที่ไปของต้นพันธุ์ ที่สำคัญคือจะช่วยให้ต้นผักเหลียงมีโอกาสรอดสูงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแตกยอดได้ดีกว่าการปลูกจากท่อนพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่ง
คุณสังวาล พิมลรัตน์
ป้านวยได้แนะนำถึงเคล็ดลับและขั้นตอนตั้งแต่การคัดแยกแขนงจนถึงขั้นตอนวิธีการปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกแขนงที่มีความสมบูรณ์ ไม่เล็กและอ่อนจนเกินไป ใช้จอบขุดอย่างระมัดระวัง ให้ติดรากแก้ว และเถาที่เลื้อยอยู่ผิวดิน ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยห้ามตัดให้สั้นเด็ดขาด
การขดรากแก้วและเถาที่เลื้อยอยู่เข้าด้วยกัน แล้วนำไปปลูกพักไว้ในถุงเพาะชำ โดยเลือกถุงเพาะชำทีมีขนาดใหญ่พอสมควร หากใช้ถุงเพาะชำขนาดเล็กจะทำให้ต้นผักเหลียงฟื้นตัวได้ช้า และในการเพาะชำนั้นไม่ควรใส่ดินจนเต็มปากถุง ควรจากปากถุงลงไปประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้น้ำที่รดซึมลงด้านล่างได้อย่างเต็มที่ และยังสะดวกต่อการยกและขนย้ายอีกด้วย
เลือกถุงเพาะชำทีมีขนาดใหญ่พอสมควร หากใช้ถุงเพาะชำขนาดเล็กจะทำให้ต้นผักเหลียงฟื้นตัวได้ช้า และในการเพาะชำนั้นไม่ควรใส่ดินจนเต็มปากถุง ควรจากปากถุงลงไปประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้น้ำที่รดซึมลงด้านล่างได้อย่างเต็มที่ และยังสะดวกต่อการยกและขนย้ายอีกด้วย และหลังจากเพาะเสร็จแล้ว ป้านวยยังแนะนำเเพิ่มเติมอีกว่า ใม่ควรให้กล้าพันธุ์ต้นผักเหลียงที่เพาะไว้อยู่บริเวณที่มีแดดจัด โดยให้หาสถานที่ที่มีแดดร่มรำไร เช่นในโรงเรือนหรือใต้ร่มไม้ จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ใบผักเหลียงไม่มีรสขม เมื่อโตพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผักเหลียงขยายพันธุ์ได้ง่ายๆ โดยใช้ถุงเพาะชำแบบนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นางสังวาล พิมลรัตน์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×