หลักการเกษตร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเกษตร
ปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดี ต้องเข้าใจธรรมชาติของพืช
17 มกราคม 2561
141
การปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจกิจชนิดใด หากต้องการให้ได้ผลผลิตดีตามที่เกษตรกรต้องการนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องเข้าใจธรรมชาติของพืชและความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับพืชแต่ละชนิด จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ตามต้องการ
อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์เกษตรมูลนิธิชัยพัฒนา จ.เลย ยินดีเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติของพืชแต่ละชนิด และ การปลูกที่เหมาะสมตามเวลา ที่เกษตรกรควรศึกษาและรับรู้ก่อนการลงมือปลูกพืชใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีตรงตามความต้องการ ไว้ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์.ไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×