อีเมล
รหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
สวนเงินไร่ทอง 
 
การใช้กะปิเร่งรากกิ่งตอน
ทีมรักบ้านเกิด 27 มีนาคม 2552
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ลงพื้นที่ไปพบคุณประสิทธิ์ ทองใส เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ยะลา เพื่อลงไปดูแปลงเกษตรที่คุณลุงประสิทธ์ ได้ทำ พบว่าคุณลุงได้ผลิตปุ๋ยมูลค้างคาว จำหน่ายด้วยและยังมาใส่ในสวนของตนเอง จากการลงไปดูนั้นคุณลุงจึงอยากแนะนำการตอนกิ่งมะนาวไร้เมล็ด ให้ผู้ที่สนใจการปลูกมะนาวว่า ถ้าอยากให้ได้ต้นมะนาวไปปลูกเยอะๆให้ตอนกิ่ง เพียง 20 วันก็สามารถนำไปปลูกได้แล้ว
24,746

วัสดุสำหรับการตอนกิ่งมะนาว :

1.ใยมะพร้าวแช่น้ำ

2.กะปิ

3.เชือกฟาง

4.ถุงพลาสติกใส

5.มีดปลายแหลม


วิธีการทำ :

ให้เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ก่อน โดยดูกิ่งที่มีขนาดเท่าดินสอ สีที่กิ่งก็ต้องเขียวปนขาว หลังจากได้กิ่งที่ต้องการแล้ว ให้เอามีดกรีดลงไปเป็นทางยาวประมาณ 1 นิ้ว แล้วปลอกเปลือกให้เหลือแกนสีขาวๆ หลังจากนั้น ทากะปิรอบๆกิ่ง ตรงแผลที่จะตอน เมื่อเสร็จแล้วให้นำใยมะพร้าว ใสในถุงพลาสติก จากนั้นกรีดตรงกลางถุงตามความยาวพอประมาณหุ้มกิ่งที่จะตอนเมื่อเสร็จแล้วให้เอาเชือกฟางมัดหัวท้าย (ทำเหมือนการตอนกิ่งพืชทั่วฟไป)เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการตอนกิ่ง จากนั้นคอยประมาณ 20 วัน เมื่อเห็นรากงอกมาก็ตัดที่โคนกิ่ง แล้วนำไปลงในดินที่เตรียมไว้ปลูกได้เลย

----------- ^ ^ ------------

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ยะลา