วิธีการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์
12 กุมภาพันธ์ 2552
20,690
ปัจจุบันปลาไหลตามธรรมชาติกำลังจะหายไป การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาไหลเพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ดี แต่การเลี้ยงปลาไหลไม่ควรส่งเสริมให้เลี้ยงในบ่อดิน เพราะปลาไหลเป็นปลาชอบมุดโคลนตม ซึ่งเป็นการยากในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากไม่สามารถจับได้อย่างสะดวกเพื่อจำหน่าย ดังนั้นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง อีกทั้งปลาไหลสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำทั่วไป สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ดี ที่สำคัญสามารถช่วยสร้างรายได้ควบคู่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย และคุณดำรง จันนฤเบศ เกษตรกรบ้านหูรอ ก็เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงปลาไหลด้วยวิธีนี้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดังนี้
เทคนิคการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์
วัสดุ/อุปกรณ์
-บ่อซีเมนต์ขนาด 3 x 3 เมตร สูง 1.2 เมตร
-วัสดุสำหรับทำหลังคาปิดบ่อ
-ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 1 เมตร 5 ท่อน
-พันธุ์ปลาไหลจากธรรมชาติที่จับได้ โดยลุงดำจะคัดตัวที่เล็กไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ

การเลี้ยง
-ใส่น้ำในบ่อซีเมนต์ ให้เต็มบ่อแล้วนำต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนๆจากนั้นก็นำไปแช่ในบ่อไว้ 15 วัน สองครั้งเพื่อเป็นการลดความเป็นกรด - ด่างของบ่อซีเมนต์ (บ่อใหม่)
-นำต้นกล้วยออกทิ้งแล้วถ่ายน้ำออกจากนั้นก็ตากบ่อไว้ 7 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรค
-จากนั้นก็นำน้ำมาใส่บ่อให้สูงประมาณ 4-5 นิ้ว
-นำท่อ PVC ที่เตรียมไว้มาใส่ในบ่อเพื่อให้เป็นที่อาศัยของปลาไหลโดยที่ไม่ต้องใส่โคลนลงในบ่อ
-นำปลาไหลที่จับมาได้ปล่อยลงในบ่อแต่ต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน

การให้อาหาร
-ให้เศษปลาวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า

การดูแลรักษา
-ถ่ายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง หรือเมื่อน้ำเริ่มเสีย
-ต้องมีการแยกปลาไหลที่ตัวเล็กออกเลี้ยงไว้ต่างหากเพราะปลาจะกินกันเอง

การจำหน่าย
-ลุงดำจะจำหน่ายที่บ้านโดยเลือกตัวที่โตและได้ขนาดแล้ว จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท

ข้อดีของการเลี้ยงปลาไหล
-เป็นอาชีพเสริมที่ดีอีกอาชีพหนึ่งเพราะมีต้นทุนต่ำ
-ขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก
-เมื่อคัดปลาที่ไม่ได้ขนาดออกแล้วสามารถนำมาเป็นอาหารให้กับปลาไหลได้
-เพื่อลดการสูญพันธุ์ของปลาไหลตามธรรมชาติ

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×