การเพาะถั่วงอกในไห

จำนวนผู้ชม 7557 คน
พิมพ์หน้านี้
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.นครราชสีมา ทำให้ได้พบกับคุณวิไลพร ระวังจังหรีด ผู้เพาะถั่วงอกในไหที่บ้านหนองโสน ม.15 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย ซึ่งเพาะถั่วงอกในไหเป็นอาชีพมากว่า 10 ปี และสร้างรายได้ให้แก่ตนมาไม่ใช่น้อย ทั้งยังมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้นำไปทำตาม ดังนี้วัสดุ - อุปกรณ์ :

1.ไห ทั้ง 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) ถ้าเป็นไหขนาดกลางและขนาดใหญ่ ควรเจาะรูด้านข้างไว้ 2 รู

2.ฟางหญ้าสะอาด

3.เมล็ดถั่วเขียว

4.ชั้นวางไห ทำคล้ายนั่งร้านยกสูงจากพื้น


ขั้นตอนการเพาะถั่วงอกในไห :

1.แช่ถั่วเขียวในน้ำ 1 คืน เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ด

2. เช็ดไหทำความสะอาดด้วยฟางหญ้าแล้วนำไหไปล้างด้วยน้ำสะอาด (ผห้ามใช้ผงซักฟองเด็ดขาด เพราะจะทำให้กลิ่นผงซักฟอกติดอยู่ในไห และ ถั่วงอก)

3. นำถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้ว 1 คืน ใส่ในไหที่เตรียมไว้

- ไห ขนาดเล็ก จะใช้เมล็ดถั่วเขียว จำนวนครึ่งกิโลกรัม จะได้ถั่วงอก จำนวน 2 กก.

- ไห ขนาดกลาง จะใช้เมล็ดถั่วเขียว จำนวน 1 กิโลกรัม จะได้ถั่วงอก จำนวน 5 กก.

- ไห ขนาดใหญ่ จะใช้ถั่วเขียว จำนวน 2 กิโลกรัม จะได้ถั่วงอก จำนวน 10 กก.

4. หลังใส่ถั่วเขียวลงไปในไหแล้ว ให้ใช้น้ำบาดาลเทลงไปในไหให้เต็ม แล้วน้ำฟางหญ้ามาม้วนปิดปากไห ***สำหรับไหกลางและใหญ่ ที่เจาะรูให้นำฟางไปอุดรูด้วย แล้วคว่ำไหลง เมื่อคว่ำไหแล้วให้ดึงฟางหญ้าที่อุดรูที่เจาะด้านข้างออก เพื่อช่วยระบายอากาศ แล้วคว่ำปากไหลงบนชั้นวางไหที่เตรียมไว้ เพื่อให้น้ำไหลออก

5.การให้น้ำ จะให้ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น โดยการเทน้ำใส่ไหให้เต็ม แล้วคว่ำปากไหลง (ทำเหมือนขั้นตอนที่ 4)

การเพาะถั่วงอกในไหใช้ระยะเวลา 3 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในราคา 25-30 บาท / กก.ในหนึ่งวันคุณวิไลพร จะใช้ถั่วเขียวเพาะถั่งงอก จำนวน 30 กิโลกรัม ซึ่งจะได้ ถั่วงอก 90 กก.ต่อวัน

หมายเหตุ การใช้น้ำเทใส่ไห ต้องเป็นน้ำบาดาลเท่านั้น ถ้าเป็นนำประปา จะทำให้ถั่วงอกเน่าเพราะคลอรีน

----------- ^ ^ -----------

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา