ข้าว
วงจรข้าว
ป้องกันข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยวแบบง่ายๆ
07 สิงหาคม 2560
4,086
สำหรับการทำนาของเกษตรกรในแต่ละครั้ง จะมีปัญหาที่ตามมาหลากหลายอย่าง ทั้งโรคต่างๆ แมลงต่างๆ ที่สร้างความเสียหายแล้ว ยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกษตรกรเจอกันบ่อยๆ ก่อนเก็บเกี่ยว นั้นก็คือ ต้นข้าวล้ม ตามแรงลมฝนต่างๆ ทำให้ผลผลิตในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถป้องกันต้นข้าวล้มมาฝาก ซึ่งมีวิธีดังนี้
การป้องกันข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยวแบบง่ายๆ นั้นเป็นของลุงทองคำ อินพรม ที่ให้สัมภาษณ์กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ในการลงพื้นที่ ว่าการไม่ให้ต้นข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยวนั้นทำได้ง่ายๆ คือ เราจะต้องรู้ว่าเราจะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเวลาไหนก่อน ถ้าเรารู้ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวแน่นอนแล้ว ให้นับถอยหลังมาอีก 2 เดือน คือช่วงเดือนไหน ให้เกษตรกรปล่อยน้ำออกจากนาให้หมด เพื่อให้น้ำในดินแปลงนาลดน้อยลง จนทำให้ดินแห้ง เพราะถ้าดินในแปลงนาแห้ง ดินในนาก็จะจับตัวกับก่อข้าวจนแน่น ทำให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง เมื่อเจอลมฝนในช่วงเวลาที่รอเก็บเกี่ยวก็ยังแข็งแรงไม่ล้มเอนไม่ตามลมอย่างแน่นอน พอถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวจริงต้นข้าวของเกษตรกรก็ยังตั้งตรงอยู่ ไม่ล้มเกิดความเสียหายแต่อย่างได จึงทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวได้ปริมาณตามต้องการได้
สำหรับเกษตรกรที่ยังกังวลว่านาข้าวจะแห้งเกินไป ไม่มีน้ำเพียงพอต่อต้นข้าวนั้น ลุงทองคำแนะนำให้เกษตรกรใช้เครื่องแกล้งข้าววัดระดับน้ำในนาอยู่เสมอ เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าน้ำในนาข้าวจะไม่เพียงพอ

(ตัวอย่างการนับช่วงเวลาเก็บเกี่ยว เช่น เก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 20 - 25 พ.ย. ให้ปล่อยน้ำออกมาในช่วงของต้นเดือนตุลาคม นับเวลาจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน )

การทำเครื่องวัดระดับน้ำในนาข้าวโดยใช้เครื่องแกล้งข้าว สามารถทำตามลิงค์ด้านล่างได้เลย
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=7491&s=tblrice&w=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7

เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองคำ อินพรม . สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2558
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×