ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร
16 กุมภาพันธ์ 2553 (08:30 น.)
ข้าว(1)การทำน้ำหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้ในนาข้าว ใช้เศษอาหาร 10 ส่วน
ข้าว(2)กากน้ำตาล1ส่วน สารเร่ง พด2 . 1ซอง เคล้าให้เข้ากันหมักนาน 1 เดือน
การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร
ทีมรักบ้านเกิด 07 กันยายน 2552
นายสุธรรม คงสุข เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพแบบผสมผสาน บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ที่บ้านห้วยขัน หมู่ 2 ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เดิมทีแล้วคุณลุงสุธรรม ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว แต่ไม่พอกับค้าใช้จ่ายในแต่ละวัน ภายหลังเมื่อมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในชุมชนทำให้คุณลุงสุธรรม ได้เปลี่ยนแนวคิดมาทำการเกษตรแบบพอเพียงเมื่อปี 2537 เป็นต้นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันนี้ได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกข้าว อีกทั้งยังทำให้คุณลุงมีรายได้จากการทำเกษตรแบบพอเพียง ประมาณ 250,000 ต่อปี แต่การทำเกษตรที่เป็นลักษณะเด่นของคุณลุงสุธรรม คือการปลูกข้าวพันธุ์หอมราชินี โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารเหลือใช้ มีเทคนิคและกระบวนการปฏิบัติดังนี้
แชร์
10,801
เทคนิคและวิธีการปลูกข้าวพันธุ์หอมราชินี โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารเหลือใช้

วัสดุ อุปกรณ์
1. เศษอาหารเหลือใช้ 10 ส่วน
2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
3. สารเร่ง พด.2 1 ซอง

วิธีการทำ
- นำเศษอาหารเหลือใช้ในแต่ละวันที่เตรียมเอาไว้ 10 ส่วน มาผสมกับกากน้ำตาลและสารเร่ง พด.2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งเอาไว้ในถังหมักเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก็กรองเอาเฉพาะน้ำใส่ในนาข้าวพันธุ์หอมราชินีได้เลย

การนำไปใช้
- นำน้ำหมักชีวภาพที่หมักครบตามกำหนดโดยกรองเอาเฉพาะน้ำหมัก 1 ลิตร นำไปราดให้ทั่วในนาข้าวต่อพื้นที่ 30 ตารางเมตร โดยทำการให้ทุกๆ 15 วัน จะทำให้ข้าวพันธุ์หอมราชินี มีภูมิต้านทานโรคได้ดี โตเร็วขึ้นกว่าเดิม เมล็ดใหญ่ขึ้น ให้ผลผลิต 0.5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต้นไม่ล้มได้ง่าย ไม่มีหอยเชอร์รี่เข้าทำลาย มีกลิ่นหอมมากกว่าเดิม

ลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์หอมราชินี
1. ต้นเล็ก สูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร
2. ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
3. เมื่อนำไปหุงแล้วจะมีกลิ่นหอม
4. อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน
5. สามารถต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุธรรม คงสุข
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×