การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์

จำนวนผู้ชม 19049 คน
พิมพ์หน้านี้
ปัจจุบันการปลูกมะขามเปรี๊ยวฝักใหญ่เริ่มเป็นที่นิยม เพราะถือว่าการปลูกง่ายและให้ผลผลิตดี การตลาดกว้างจึงได้นำข้อมูลนี้มาจากคุณชุมพล เลขที่49 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง นครปฐม73000
08-1297-1250วิธีการปลูก :

ปลูกมะขามเปรี๊ยวจะใช้ระยะ 10x10 เมตร หรือ 5x5 วา ไร่หนึ่งปลูก 16 ต้นต่อไร่เพราะมะขามเป็นไม้ผลไผลที่เก็บกินได้ระยะยาวเป็นร้อยๆปี เพราะถ้าปลูกชิดมากจะมีผลต่อทรงพุ่มของมะขามเปรี๊ยว เพราะมะขามเปรี๊ยวจะชอบแดดจัดมาก น้ำน้อย ถ้าปลูกที่ร่มมะขามจะไม่โต ไม่ติดฝักให้ และถ้าบำรุงรดน้ำใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็จะไม่ติดฝัก ต้นจะสวยแต่ใบ

การเตรียมหลุมปลูก :

สำหรับดินที่แน่นและแข็ง ในช่วงแรกให้ขุดหน้าดินให้กว้าง 50เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร หาเศษหญ้าปุ๋ยคอก(ขี้วัว) รองก้นหลุม ถ้าดินในที่นั้นแห้งแล้งน้ำน้อยใช้กากมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆ ลงไปที่ก้นหลุมกลบดินตามเดิม แล้วขุดดินมา1หน้าจอบ และนำต้นพันธ์ มะขามเปรี๊ยวยักษ์ลงปลูกในระดับดินอยู่ใต้ผ้าทาบ 1 อาทิตย์ หลังจากลงปลูกจึงกรีดผ้าทาบออก ต้องหาไม้มาช่วยค้ำต้นกันลมโยกต้น รดน้ำวันละ ครั้งช่วงแรก หลังจากนั้นทิ้งช่วงรดประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตราส่วน 100,200 กรัมต่อ 1 ต้น ในปีแรกแบ่งเป็น2ครั้ง ต่อ6 เดือนต่อครั้งสำหรับปีต่อๆไปจำนวน100,200 กรัมตามลำดับ สำหรับปีต่อๆไปให้เพิ่มปุ๋ยมากขึ้นตามทรงพุ่มของต้น

การดูแลรักษา :

เหมือนไม้ผลทั่วๆไป หลังจากปีที่2และขึ้นปีที่3 ถ้าอยากให้มะขามติดฝักหยุดน้ำหยุดปุ๋ยให้ต้นสลัดใบในช่วงหน้าร้อน พอต้นฝน ฝนตกลงมามะขามก็จะแตกใบอ่อนให้ใหม่และดอกจะติดฝักให้ หลังจากออกดอกติดฝักให้บำรุงรดน้ำใส่ปุ๋ยและเด็ดฝักฝักอ่อนทิ้งบ้างถ้าเกิดช่วงปีแรกเราเก็บฝักเยอะเกินไป จะทำให้ต้นโทรมได้ เพราะเมื่อมะขามติดฝักแล้วต้นจะเริ่มโตช้าลงเพราะมะขามจะนำอาหารไปเลี้ยงฝักหมด

การใส่ปุ๋ย :

เมื่อมะขามให้ฝักควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจะช่วยให้ฝักใหญ่ได้น้ำหนักมาก และให้น้ำในระยะปลูกใหม่ไม่ขาด ถาฝนไม่ตกต้องรดน้ำ1-2ครั้ง/วัน(ขึ้นอยู่กับสภาพดิน หรือประมาณ 1 สัปดาห์ จนกว่ามะขามยักษ์จะเริ่มเป็นจากนั้นทิ้งให้ห่างประมาณ 7-10ต่อครั้ง

-------------- ^ ^ -----------------

ที่มา :

ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุดรธานี