ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/เทคนิคปรับปรุงดินในนาข้าวให้กล้าข้าวสวยด้วยมูลเป็ด
12 เมษายน 2560 (12:50 น.)
ข้าว)หลังเตรียมดินแล้ว 1 สัปดาห์ ให้ใส่มูลเป็ด 600 กก./ไร่ ในมูลเป็ดจะมีโปรตีนและแคลเซียมครบถ้วน ช่วยให้ดินในนาข้าวมีอินทรียวัตถุมากขึ้น
เทคนิคปรับปรุงดินในนาข้าวให้กล้าข้าวสวยด้วยมูลเป็ด
ทีมรักบ้านเกิด 30 มีนาคม 2560
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของต้นข้าวช่วยทำให้เมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
แชร์
945
จากการสัมภาษณ์คุณสุธรรม ทองแช่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแห่งพื้นที่ตำบลลเม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่ยังมีการทำนาข้าวพันธ์ข้าวหอมไชยาในปัจจุบัน ประสบการณ์การทำนาข้าวกว่า 20 ปี ได้แนะนำเทคนิคในการปรับปรุงดินในนาข้าวช่วยกล้าข้าวสวย สมบูรณ์ด้วยมูลเป็ดดังนี้ หลังจากที่เกษตรกรไถดิน พรวนดิน แปรดิน ตากแดดดินในนาข้าวระยะเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ให้ใส่มูลเป็ดลงในนาข้าวให้ทั่วอัตรา 1 ไร่/30 กระสอบ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม) เนื่องจากที่พื้นที่อำเภอไชยามีการเลี้ยงเป็ดจำนวนมากเพื่อทำไข่เค็มดังนั้นเกษตรกรจึงใช้มูลเป็ดที่เลี้ยงไว้ใช้ประโยชน์ในนาข้าวได้อีก เพราะเป็ดที่นี่ให้กินข้าวเปลือก หัวกุ้ง และอาหารสำเร็จรูปปนด้วย มีสารอาหารทั้งโปรตีน และแคลเซียมครบถ้วน จึงช่วยให้ดินในนาข้าวมีอินทรียวัตถุมากขึ้น ช่วยทำให้ต้นกล้าข้าวที่หว่านลงไปเติบโตสวยและสมบูรณ์ เกษตรกรพึงพอใจในผลผลิตอย่างแน่นอน ด้วยคำยืนยันจากคุณสุธรรมแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุธรรม ทองแช่ม. สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558.
เรียบเรียงโดย: อรวรรณ รักษาผล.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×