ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/ต้นกล้าแข็งแรงไม่เปลืองปุ๋ยบำรุงด้วยมูลค้างคาว
19 เมษายน 2560 (12:50 น.)
ข้าว)หลังหว่านข้าว 7 วัน ใช้มูลค้างคาวแห้งหว่านทั่วแปลงนา อัตรา 10 กก./ไร่ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม วิธีนี้ช่วยให้กล้าถอนง่าย และฟื้นตัวเร็ว
ต้นกล้าแข็งแรงไม่เปลืองปุ๋ยบำรุงด้วยมูลค้างคาว
ทีมรักบ้านเกิด 30 มีนาคม 2560
ปัจจุบันขี้ค้างคาวเริ่มหายาก เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และความต้องการสำหรับการใช้ขี้ค้างคาวมีปริมาณที่สูงขึ้น ขี้ค้างคาวนับว่าเป็นมูลสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพที่สุด สูงกว่ามูลของสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่พืชทุกชนิดต้องการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม จึงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในการนำมาเป็นปุ๋ยและส่วนผสมในดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกทำการเกษตร เช่นเดียวกับนายสี ปัญญาธรรม เกษตรกรผู้ทำนาข้าว บ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรการบำรุงต้นกล้าข้าวช่วยให้แข็งแรงไม่อ่อน ถอนง่ายโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ให้กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ โดยการใช้ขี้ค้างคาว ด้วยวิธีการทำดังนี้
แชร์
786
ต้นกล้าแข็งแรงไม่เปลืองปุ๋ยบำรุงด้วยมูลค้างคาว

-หลังจากหว่านกล้าได้ประมาณ 7 วัน ให้ใช้มูลค้างคาวตากแห้ง ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงกล้า
- ปล่อยน้ำเข้าให้ทั่วแปลง โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีก ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก็สามารถถอนกล้าไปปักดำได้ ซึ่งจะช่วยต้นกล้าถอนง่าย ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง เหมาะแก่การปักดำ กล้าฟื้นตัวเร็วและแตกกอดี ไม่ต้องเสียเวลาใส่ปุ๋ยบ่อยครั้ง วิธีการนี้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวจบ

เรียบเรียงโดย: พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สี ปัญญาธรรม.สัมภาษณ์,10 กุมภาพันธ์ 2558
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×