เห็ด
เห็ดฟาง
การเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
23 ธันวาคม 2556
47,586
คุณไสว แก้วเคนมา ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ต้นแบบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ตั้งแต่ปี 2547 จำนวนสมาชิก 31 คน ได้งบประมาณอุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรมา 50,000 บาท ก็แบ่งมาสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และให้สมาชิกกลุ่มได้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบกิจการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำเห็ดฟางตามบ้านของตนเอง เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบัน บ้านหนองจำนัก จัดว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่สำคัญขอจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
++ การเตรียมโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง ++

1.เตรียมโรงเรือน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 10 เมตร มีหลังคากันแดด กันฝน จากวัสดุที่เหมาะสม

2.ภายในโรงเรือนทำเป็น 3 แถวๆละ 3 ชั้น แต่ละชั้นให้มีความยาวประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 1 เมตร และแต่ละชั้นห่างกันชั้นละ 45 เซนติเมตร และควรใช้ไม้ไผ่ทำชั้นวางจะดีที่สุด

3.จากนั้นนำตาข่ายพลาสติกขนาดรูกว้าง 1 นิ้ว มาขึงให้ทั่วชั้นวางกองวัสดุเพาะทุกชั้นให้ตึง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุเพาะหลุดตกลงมาด้านล่าง


4.โรยฟางให้ทั่วทุกชั้น ที่จะวางวัสดุเพาะเห็ดฟาง แล้วรดน้ำน้ำฟางให้ชุ่มเตรียมไว้ เพื่อรอการตักวัสดุเพาะที่หมักครบเวลา 5 วันขึ้นไป ใส่ในโรงเรือนให้พร้อม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการอบและดูแลรักษาเห็ดฟางจนครบวงจร

5.ผนังโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดฟาง ควรให้มีสองชั้น ชั้นในสุดให้ใช้เป็นพลาสติกใส ส่วนชั้นนอกให้เป็นผ้าแสลนสีดำ หรือไพรหญ้ามุงปิดให้มิดชิด

++ การกองวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ++

1. เมื่อหมักวัสดุเพาะไว้ครบ 5 วัน ให้เตรียมน้ำผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ไว้ประมาณ 200 ลิตร(น้ำหมักจุลินทรีย์ 2 ลิตร + กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม + น้ำ 200 ลิตร)

2. หลังจากเตรียมน้ำผสมจุลินทรีย์ไว้แล้ว 200 ลิตร ก็ตักน้ำราดลงบนกองวัสดุเพาะในคอกหมัก โดยผสมกันไปเรื่อยๆจนหมดน้ำประมาณ 200 ลิตร จนได้ความชื้นที่เหมาะสม

3. เตรียมฟางข้าวไปวางเกลี่ยให้ทั่วทุกชั้นในโรงเรือนเพาะเห็ดพอประมาณ ทับบนตาข่ายพลาสติกที่ขึงไว้แล้ว

4. ราดน้ำลงบนฟางให้ทั่วจนฟางยุบตัว แล้วโรยปูนขาวบนกองฟางให้ทั่วประมาณ 3 กิโลกรัมต่อ 1 โรงเรือน

5. ตักวัสดุเพาะที่ผสมน้ำแล้วใส่ถังพลาสติก แล้วนำไปเทไว้บนชั้นวางในโรงเรือนที่เตรียมไว้เป็นจุดๆ จนหมดส่วนผสม 2 ตันพอดีที่หมักไว้ในคอกหมัก แล้วเกลี่ยกองวัสดุเพาะให้เรียบเสมอกันให้เรียบร้อยทั้งโรงเรือน

6.เตรียมอาหารหมักเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแต่งหน้ากองเพาะเห็ด ประกอบด้วย ปุ๋ยคอก 2 กระสอบ + รำอ่อน 20 กิโลกรัม + ถุงเงิน 2 กิโลกรัม คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วไปโรยตกแต่งปกหน้ากองวัสดุเพาะเห็ดให้ทั่วจนครบทุกชั้น

7.ดึงพลาสติกด้านในลงมาปิดให้สุด ขุดร่องด้านล่างเพื่อดึงชายพลาสติกลงให้ตึงและมิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ด้านนอกก็ปิดทับอีกชั้นด้วยผ้าแสลนดำหรือไพรหญ้าให้มิดชิดด้วย แล้วพักโรงเรือนไว้ 1 คืน ก่อน อบฆ่าเชื้อเพิ่มอุณหภูมิจากถังน้ำมันเก่า

8. การเตรียมเชื้อเห็ดฟางและการดูแลรักษา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สไว แก้วเคนมา. บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ต. โคกก่อง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×