ข้าว
วงจรข้าว
การทำปุ๋ยหมักบำรุงนาข้าว
05 ตุลาคม 2558
1,369
ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งจากจังหวัดชัยภูมิ อย่างคุณเสนอ นราพล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนกอก ตำบล บ้านบัว อำเภอ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพราะมีองค์ความรู้ ดีๆ ง่ายๆ แล้วได้ผลดีในการการทำปุ๋ยหมักบำรุงนาข้าว ประหยัดเวลา และต้นทุน ซึ่งวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
อุปกรณ์
1.แกลบดำ 2 กิโลกรัม
2.แกลบขาว 2 กิโลกรัม
3.มูลไก่ 3 กิโลกรัม
4.มูลหมู 3 กิโลกรัม
5.EM 1 ลิตร
6.กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ
นำแกลบดำ 2 กิโลกรัม แกลบขาว 2 กิโลกรัม มูลไก่ 3 กิโลกรัม มูลหมู 3 กิโลกรัม .EM 1 ซอง กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำสะอาด 20 ลิตร คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วนำผ้ายางมาคลุมไว้ แต่ต้องกลับกองปุ๋ยทุกๆ เช้าจนครบ 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

การนำไปใช้
ให้นำปุ๋ยหมักชีวภาพ ไปใส่ในพื้นที่นาข้าว จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ควรใส่ปุ๋ยชนิดนี้ในช่วงการไถกลบตอชังข้าว

ประโยชน์
ช่วยปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย และยังสามารถลดการใช้สารเคมีภายในพื้นที่อีกด้วย

เรียบเรียงโดย: พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เสนอ นราพล. สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×