ปศุสัตว์เศรษฐี
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
ปศุสัตว์/ ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย
15 มีนาคม 2560 (10:40 น.)
สัตว์)ไทยยูเนี่ยน หนุนเงิน 1.75 ล้าน ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย ปฏิรูปการประมง เน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีปริมาณปลาที่ยั่งยืน
ไทยยูเนี่ยน หนุน 1.75 ล้าน ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย
ทีมรักบ้านเกิด 14 มีนาคม 2560
ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.75 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการประมง (Fishery Improvement Projects: FIPs) ทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย
แชร์
52
การสนับสนุนเงินในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือที่เรียกว่า SeaChange อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายอันมุ่งมั่นของบริษัทที่จะให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าทั้งหมดมาจากการจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นจะทำให้ได้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านปลาทูน่า ไทยยูเนี่ยนกำลังลงทุนมูลค่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการต่างๆ เพื่อจะช่วยเพิ่มปริมาณปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ซึ่งร่วมถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนาการประมง 11 โครงการใหม่ทั่วโลก โครงการ FIP เป็นโครงการปฏิรูปการประมง เพื่อให้มีปริมาณปลาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมง

เงินบริจาคนี้จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำประมงเบ็ดตวัด และกิจกรรมต่างๆ ด้านความยั่งยืนเพื่อดูแลปริมาณปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) และพันธุ์ครีบเหลือง (Yellowfin) โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการประมง ชาวประมง ภาครัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคการศึกษา มาทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลผ่านการดำเนินโครงการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบและด้วยวิธีการที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่า

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (Marine Stewardship Council: MSC) สำหรับการประมงปลาทูน่าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ไทยยูเนี่ยนจัดหาปลาทูน่ามาด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ผ่านการทำประมงซึ่งได้รับรองตามมาตรฐาน MSC หรือมาจากโครงการ FIP ซึ่งจะพัฒนาการประมงสู่การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบทำให้ไทยยูเนี่ยนสามารถตอบโจทย์ประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารทะเล นั่นคือการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, unreported and unregulated : IUU) เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำเนินงานบนเรือ ในการจัดการกับการจับสัตว์น้ำอื่นที่ติดมา และการขจัดแรงงานผิดกฎหมายหรือการบังคับใช้แรงงาน นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงแนวทางการลงทุนของไทยยูเนี่ยนในเรื่องที่บริษัทมีเจตนารมณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท้องทะเลของเราจะมีความยั่งยืนทั้งในตอนนี้ และสำหรับลูกหลานในอนาคต ดร.แดเรี่ยน กล่าวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยยูเนี่ยน หนุน 1.75 ล้าน ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย".(14-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2560 , เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489492185
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×