สมุนไพร
มะกรูด
การปลูกมะกรูด
17 กันยายน 2556
32,578
นายทองอยู่ อุ่นวงศ์ เดิมไปทำงานอยู่ต่างประเทศรับเหมาก่อสร้างแต่ตนมีความสนใจการทำการเกษตรจากการเรียนรู้ต้นแบบจากต่างประเทศ เรื่องการปลูกไผ่ให้ได้ผลผลิตทั้งปี และการทำแปลงเกษตรแบบสมัยใหม่ ปลูกพืชครั้งเดียวให้ผลผลิตเป็นเวลานานๆ เคยเรียนรู้การปลูกตำลึงจากต่างประเทศแบบสร้างเป็นรั้วประดับบ้านและเป็นอาหาร โดยให้ผลผลิตกว่า 10 ปีเมื่อลงทุนปลูกแค่เพียงครั้งเดียว
++ การขยายพันธุ์ ++

สามารถทำได้โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่งหรือทาบกิ่ง มะกรูดชอบดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี ชอบแดดจัดจนถึงแดดปานกลาง ระยะปลูก 5x5 เมตร โดยขุดหลุมปลุกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก นำต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นกดดินให้แน่นพอสมควร แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ควรพรางแสงให้ต้นกล้าในระยะแรก นิยมปลูกในช่วงฤดูฝน หมั่นตัดแต่งกิ่ง เพื่อที่จะได้กิ่งที่แตกออกมาใหม่ เมื่อต้องการให้ออกดอกติดผลให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 โดยงดน้ำก่อนใส่ปุ๋ยเร่งดอกประมาณ 1 เดือน การเก็บใบมักตัดทั้งยอดเมื่อใบคลี่กางเต็มที่ ส่วนผลจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลโตเต็มที่

++ วิธีการปลูกมะกรูด ++

1.พันธุ์ พันธุ์ของมะกรูดแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ มะกรูดพันธุ์พื้นเมืองที่มีมานานแล้ว ลักษณะผลจะเป็นผลใหญ่ ผิวขรุขระ และพันธุ์ที่มีลักษณะผลผิวไม่ขรุขระ ผลจะเล็กกว่าพันธุ์พื้นเมือง

2. การเตรียมดิน การปลูกมะกรูดต้องมีการเตรียมดินเหมือนพืชไม้ผลทั่วๆ ไป เพราะเป็นพื้นอายุยืนอยู่ได้หลายปี โดยเริ่มจากการไถดิน ไถดะ และไถแปร ชักร่องปล่อยน้ำ ขนาดความกว้างของร่อง 2.5-3 เมตร ขุดหลุมกว้าง x ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมต่อหลุม หรือหากจะปลูกแบบไม่ต้องยกร่องหลังจากเตรียมดินแล้วใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 2.5-3 เมตร ระหว่างแถว 2.5-3 เมตร ขนาดหลุม และทำการใส่ปุ๋ยเหมือนกัน รดน้ำให้ชุ่มก่อนปลูก

3. การเตรียมกิ่งหรือต้นพันธุ์ ที่นิยมสามารถเตรียมได้ 2 วิธี คือ การตอนโดยการตอนกิ่งพันธุ์ และนำมาชำในถุงชำเพื่อให้กิ่งแข็งแรง ข้อดี คือ ให้ผลผลิตเร็ว ข้อเสีย คือไม่ทนต่อลม และขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ข้อดี คือ จะอยู่ได้นานไม่ล้มง่ายเพราะมีรากแก้ว แต่ข้อเสีย จะมีอายุหลายปีกว่าจะผลผลิต และสามารถตัดกิ่ง และใบขายได้

4. การปลูก การปลูกมะกรูดหลังจากเตรียมดิน ขุดหลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำกิ่งพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ วางกลางหลุมที่คลุกเคล้าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีแล้ว ใช้ดินกลบให้มิดราก และเสมอขอบหลุม ปักไม้มัดเชือกยึดกันล้ม รดน้ำให้ชุ่ม

++ การเก็บเกี่ยว ++

เกษตรกรที่ปลูกมะกรูดเป็นการค้า และทำการตัดกิ่งและใบขาย เริ่มเก็บได้เมื่อมะกรูดอายุ 2-3 ปี และจะตัดโดยรักษาทรงพุ่มไปเรื่อยๆ ส่วนรายที่ต้องการเก็บผลขาย จะเริ่มเก็บเมื่อมะกรูดมีอายุ 3-4 ปีขึ้นไป

++ โรค ++

มะกรูดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคแมลง ที่สำคัญ คือ หนอนชอนใบ หนอนแก้ว หนอนม้วนใบ เพลี้ยไฟ ป้องกันกำจัดโดยการพ่นสารเคมี อะมาเม็กติน พอส์ซ ไซเปอร์เมทริน

--------------------- ^ ^ ----------------------แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองอยู่ อุ่นวงศ์ อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ : 33 หมู่ที่11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×