ข้าว
ภูมิปัญญาชาวนา
ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท
23 เมษายน 2557
2,580
ข้าว..อาหารหลักของคนไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ปัจจุบันคนไม่ได้สนใจว่าจะเป็นข้าวพันธุ์อะไร ชนิดไหนเท่านั้น ยังใส่ใจไปถึงกระบวนการผลิตด้วย โดยเฉพาะข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์จะได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากข้าวที่ผ่านการผลิตแบบใช้สารเคมีจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตเอง ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินและอากาศ สำหรับข้าวที่ผ่านการผลิตแบบอินทรีย์นี้เรียกว่า ข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์คืออะไร ผลิตอย่างไร กรมการข้าวบอกหลักเอาไว้ว่า...การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×