พืชผัก
สาหร่าย
สาหร่ายน้ำมัน เทรนด์ใหม่โลก ปตท.เดินหน้าวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ปี 60
18 กรกฏาคม 2556
4,939
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถึง 2 ด้านคือ การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก นับเป็นภาวะคุกคามสมดุลของระบบต่างๆ ในโลกที่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันแก้ไข ที่ผ่านมาการนำพืชอาหารมาใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อผลิตเอทานอล หรือปาล์มน้ำมันและถั่วเหลืองเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอื่น
โดยแหล่งของชีวมวลที่ได้รับความสนใจอย่างสูงทั่วโลกในขณะนี้ คือ ชีวมวลจากสาหร่าย (Algal biomass)
โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็ก ที่โดยทั่วไปเรียกว่า "ตะไคร่น้ำ" นั่นเอง
เทรนด์ชีวมวลสาหร่ายได้กลายมาเป็นวัตถุดิบแหล่งใหม่สำหรับพลังงานที่น่าจับตามอง เพราะเติบโตโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงสามารถผลิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด และโตเร็วกว่าพืชชั้นสูงมาก ล่าสุดระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค. ปตท.ได้พาสื่อมวลชนไปดูการวิจัยและพัฒนา "สาหร่ายน้ำมัน" ที่ The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย

++ ปตท.ผนึก CSIRO พัฒนาสาหร่ายน้ำมัน ++

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ปตท. และองค์การวิทยาศาสตร์และวิจัยอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย หรือ CSIRO ได้ร่วมมือกันพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำเค็ม ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการผลิตพืชพลังงานที่มี
ต้นทุนต่ำ และสามารถทำได้ในเชิงพาณิชย์

การที่ ปตท. มาลงทุนด้านวิจัยสาหร่ายน้ำมันในออสเตรเลีย เพื่อเป็นแหล่งสำรองเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นทางเลือกด้านพลังงานอีกทางหนึ่งสำหรับอนาคต สาหร่ายน้ำมันจะมีทั้งในน้ำเค็ม และน้ำจืด เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว ที่เราเคยเห็นเม็ดเล็กๆ เขียวๆ ในน้ำคลองมีอยู่ทั่วไป ถ้าอยู่ในทะเลก็เรียกว่า แพลงก์ตอน

สาหร่ายประเภทนี้ มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงสูงมาก และได้ "ไขมัน" ในปริมาณสูง บางชนิดอาจจะถึง 50% ของปริมาณน้ำหนัก ซึ่งถ้ามองโดยทั่วไปน่าจะดีกว่าการปลูกปาล์มที่ใช้เวลานาน 5 ปี แล้วรอผลผลิตมาหีบทำน้ำมัน โดยสาหร่ายจะใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง ก็แตกตัวแล้วกินคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหาร ตรงนี้ทำให้เราเห็นทางสว่างว่า มีสาหร่ายที่กินก๊าซเกิดพลังงานให้เราใช้ได้เร็วกว่าพืชอื่นๆ

หลายคนเชื่อว่า เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกยุคที่ 3 หรือยุคสุดท้ายที่พลังงานอื่นๆ หมดไปจากโลกแล้ว ปัจจุบันมีการวิจัยเยอะมาก และมีการคำนวณกันไว้ว่า 1 พื้นที่เพาะปลูก เปรียบเทียบระหว่างการปลูกปาล์ม กับเลี้ยงสาหร่าย พบว่า ผลผลิตต่อพื้นที่สาหร่ายให้ผลผลิตมากกว่าหลายเท่า เติบโตเร็วมาก เราเลยมาคิดว่าเอาไปไว้ข้างโรงไฟฟ้า ต่อคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าลงในน้ำ ให้เป็นอาหารสาหร่าย จะได้สาหร่ายในปริมาณที่มาก อย่างที่นิวซีแลนด์ ก็มีการทำแบบนี้ 1 โรงงาน

++ อีก 30 ปีข้างหน้าสาหร่ายน้ำมันบูม ++

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาวิจัย อาจจะมาได้ 20-30 ปี ข้างหน้า เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆ
แล้วบ้านเราเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวเยอะ แต่ไม่ได้ฉุกคิดกัน อย่างเช่น สาหร่ายสีน้ำเงิน สาหร่ายเกลียวทอง
สไปรูลิน่า ที่ จ.เชียงใหม่ เลี้ยงไว้หลายร้อยไร่ แต่เราไม่ได้นำพลังงานมาใช้ และถ้าเราเลี้ยงได้เยอะๆ นอกจากหีบน้ำมันมาใช้แล้ว ยังได้อาหารสัตว์เป็นโปรตีนที่มีกากใย ดังนั้น โดยทฤษฎีแล้วดีมาก เพราะเป็นพืชโตเร็ว ให้พลังงานสูง

ศูนย์วิจัย ปตท. มีแปลงสาธิตใน จ.ปทุมธานี คลอง 5 และโรงแยกก๊าซที่ระยอง เลือกสาหร่ายตัวที่เหมาะสม พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยง และวิธีการผลิต เชื่อว่าคนรุ่นหลังอาจจะได้ใช้น้ำมันจากสาหร่ายเซลล์เดียว คุณภาพออกมาเหมือนน้ำมันปาล์ม นำมากลั่น หรืออย่างที่ สหรัฐอเมริกา มีการเขียนหนังสือแนะนำให้ชาวบ้านปลูกสาหร่ายผลิตน้ำมันดีเซล เติมรถวิ่งได้ ไม่ต้องซื้อน้ำมัน

เรื่องของการทำสาหร่าย ใกล้เคียงความจริง สาหร่ายบางตัวในออสเตรเลีย แทนที่จะต้องหีบ ปรากฏว่าสามารถคายน้ำมันออกมาได้เอง ในบางพื้นที่ เราพบมีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำ เป็นสาหร่ายพันธุ์ที่คายน้ำมันออกมา ทำให้เรามองว่าวันหลังไม่ต้องหีบ ไปตัดต่อพันธุ์กรรมให้คายน้ำมันออกมาก็จะประหยัดกว่า แต่การวิจัยยังต้องทำอีกมาก

ประเทศออสเตรเลีย มีพื้นที่เหมาะสม ฝนตกน้อยมากสามารถเลี้ยงแบบเปิดได้ เพราะสิ่งสกปรกเข้ามาได้น้อย กลายพันธุ์ยาก ซึ่งมีหลายแนวทาง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง คนน้อย ฝนไม่ตก ออสเตรเลียเลยเป็นเป้าหมายที่หลายประเทศเข้ามาที่นี่

++ ทดแทนพึ่งนำเข้าน้ำมันต่างประเทศ ++

ความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศถึง 80% ของความต้องการใช้ทั้งหมดประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นหนึ่งในความสุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ส่งผลเสียต่อดุลการค้าของประเทศ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (ปี 2551-2565) จึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเพิ่มการใช้น้ำมันชีวภาพ (Biofuel) ถึงร้อยละ 44 ของความต้องการใช้น้ำมัน หรือ 40 ล้านลิตรต่อวันเมื่อสิ้นสุดแผน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานพยายามส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้ำมันชีวภาพเพิ่มขึ้น ทั้งการยกเลิกใช้น้ำมันเบนซิน 91 เมื่อ 1 มกราคม 2556 ทำให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มจาก 1.4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 2.3 ล้านลิตรต่อวัน และความพยายามจะเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (น้ำมันชีวภาพ 100%) ในน้ำมันดีเซลจาก 5% เป็น 7% ในวันที่ 1 มกราคม 2557 รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนการนำพืชพลังงานต่างๆ มาใช้

ความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากร หากไม่มีการพัฒนาพืชพลังงานประเภทใหม่ๆ จะทำให้นโยบายที่กระทรวงพลังงานวางไว้เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว พืชพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นที่ 1 (Generation 1) ในปัจจุบันประกอบด้วย ต้นปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซล กากน้ำตาลจากอ้อย และมันสำปะหลังสำหรับผลิตเอทานอล ขยายตัวจนแย่งพื้นที่ของพืชอาหาร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มาและภาพประกอบ :
"ข่าวเศรษฐกิจ".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/สาหร่ายน้ำมัน เทรนด์ใหม่โลก ปตท.เดินหน้าวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ปี 60
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×