ไม้ผล
ทุเรียน
การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ
20 เมษายน 2560
28,564
ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเกษตรกรจำนวนมากทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผล ซึ่งอาจพบว่าตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น การจัดการทุเรียนด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัย ทำง่ายต้นทุนน้อย
จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info. ได้พบกับคุณบันลือ เกษตรกรที่ได้คิดค้นการทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ เพื่อลดการใช้สารเคมี ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้จะไม่มากเท่ากับการใช้สารเคมีก็ตาม แต่คุณบันลือบอกว่าการทำทุเรียนด้วยวิธีนี้ส่งผลให้สภาพดินและต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ ไม่โทรมเหมือนกับสวนทุเรียนที่อื่น ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

++ การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีการให้น้ำ ++

การเตรียมต้นทุเรียน : หลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว ก็เริ่มสร้างความพร้อมให้กับทุเรียนเพื่อที่จะบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดู โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการบำรุงต้นทุเรียนโดยการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพหรือการทำน้ำหมักจากกล้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นควบคู่ไปด้วย

2.เมื่อทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 1 ให้เริ่มทำการตัดแต่งกิ่งแขนงทุเรียนออกให้หมด โดยให้ทรงพุ่มมีลักษณะโล่ง โปร่ง

3.จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงต้นและใบอีกครั้ง เพื่อให้ทุเรียนแตกยอดครั้งที่ 2

4.เมื่อยอดทุเรียนที่ออกครั้งที่ 2 ใบเริ่มเพสลาด ก็ให้ทำการกวาดโคนต้นออกให้โล่ง

5.จากนั้นก็ให้ทำการโทรมต้นทุเรียน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บันลือ อินทรัตน์
10 ม.5 ต.วิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×