สมุนไพร
มังคุด
การผลิตมังคุดนอกฤดู
20 เมษายน 2560
29,498
การผลิตมังคุดนอกฤดู เป็นวิธีที่นิยมทำกันในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตเป็นอย่างยิ่ง จึงพบว่ามีเกษตรกรประสบความสำเร็จหลายท่านหากท่านใดกำลังหาข้อมูลการผลิตมังคุดนอกฤดูอยู่ วันนี้คุณเกรียงศักดิ์ ขุนฤทธิ์ เกษตรกรผู้มีความชำนาญในการปลูกมังคุดมีวิธีการผลิตแบบนอกฤดูมาถ่ายทอดและบอกต่อดังนี้
++ ขั้นตอนการผลิตมังคุดนอกฤดู ++

ขั้นตอนที่ 1 : ตัดแต่งกิ่ง (เดือนกุมภาพันธ์) - การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อมในการออกดอกมีวิธีการดังนี้

1. สังเกตดูใบของมังคุด จะต้องมีใบกว้างและหนาอยู่ในระยะเพสลาดแก่

2. กวาดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มออกไว้นอกบริเวณทรงพุ่ม

3. ตัดแต่งกิ่งน้ำค้างภายในทรงพุ่มและปลายกิ่งให้สูงจากพื้นดิน 1.50 ถึง 2.00 เมตร

4. เปิดยอดสุดออกเพื่อให้แสงเข้าภายในทรงพุ่มได้ ซึ่งจะทำให้ต้นมีความแข็งแรง ผลผลิตออกมามีผิวลายน้อย ผลผลิตจะโตกว่าต้นที่ไม่เปิดยอด และมังคุดจะออกดอกก่อน

ขั้นตอนที่ 2 : เปิดตาดอก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) - ตรวจดูความพร้อมของต้นและใบมังคุดว่ามีความพร้อมที่จะออกดอกหรือไม่ ซึ่งมังคุดต้นที่พร้อมจะออกดอกจะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ใบมังคุดใบหนาและเขียวกว้าง

2. สีใบเหมือนกันทั่วต้นและมีปลายใบเหลือง

3. ให้น้ำติดต่อกัน 3 วัน จึงใส่ปุ๋ย

4. กวาดใบออกแล้วใส่ปุ๋ยเร่ง สูตร 8-24-24 / 9-24-24 / 12-24-12 ต้นละ 1 กิโลกรัม

5. ให้ปุ๋ยทางใบ โดยการฉีดพ่นทุก 7-15 วัน / ครั้ง ให้ชุ่มทั้งรอบทรงพุ่ม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกรียงศักดิ์ ขุนฤทธิ์ บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่1 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×