สมุนไพร
มังคุด
การผลิตมังคุดนอกฤดู
20 เมษายน 2560
24,557
การผลิตมังคุดนอกฤดู เป็นวิธีที่นิยมทำกันในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตเป็นอย่างยิ่ง จึงพบว่ามีเกษตรกรประสบความสำเร็จหลายท่านหากท่านใดกำลังหาข้อมูลการผลิตมังคุดนอกฤดูอยู่ วันนี้คุณเกรียงศักดิ์ ขุนฤทธิ์ เกษตรกรผู้มีความชำนาญในการปลูกมังคุดมีวิธีการผลิตแบบนอกฤดูมาถ่ายทอดและบอกต่อดังนี้
++ ขั้นตอนการผลิตมังคุดนอกฤดู ++ขั้นตอนที่ 1 : ตัดแต่งกิ่ง (เดือนกุมภาพันธ์) - การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อมในการออกดอกมีวิธีการดังนี้

1. สังเกตดูใบของมังคุด จะต้องมีใบกว้างและหนาอยู่ในระยะเพสลาดแก่

2. กวาดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มออกไว้นอกบริเวณทรงพุ่ม

3. ตัดแต่งกิ่งน้ำค้างภายในทรงพุ่มและปลายกิ่งให้สูงจากพื้นดิน 1.50 ถึง 2.00 เมตร

4. เปิดยอดสุดออกเพื่อให้แสงเข้าภายในทรงพุ่มได้ ซึ่งจะทำให้ต้นมีความแข็งแรง ผลผลิตออกมามีผิวลายน้อย ผลผลิตจะโตกว่าต้นที่ไม่เปิดยอด และมังคุดจะออกดอกก่อน

ขั้นตอนที่ 2 : เปิดตาดอก (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม) - ตรวจดูความพร้อมของต้นและใบมังคุดว่ามีความพร้อมที่จะออกดอกหรือไม่ ซึ่งมังคุดต้นที่พร้อมจะออกดอกจะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ใบมังคุดใบหนาและเขียวกว้าง

2. สีใบเหมือนกันทั่วต้นและมีปลายใบเหลือง

3. ให้น้ำติดต่อกัน 3 วัน จึงใส่ปุ๋ย

4. กวาดใบออกแล้วใส่ปุ๋ยเร่ง สูตร 8-24-24 / 9-24-24 / 12-24-12 ต้นละ 1 กิโลกรัม

5. ให้ปุ๋ยทางใบ โดยการฉีดพ่นทุก 7-15 วัน / ครั้ง ให้ชุ่มทั้งรอบทรงพุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 : บำรุงดอกและลูก ป้องกันเพลี้ยไฟไรแดง - ให้ตรวจดูต้นมังคุด ถ้าต้นพร้อมออกดอก จะมีลักษณะดังนี้

1. งดน้ำและปุ๋ย

2. ใบร่วงใต้โคนถึง 70 % หรือยัง

3. กิ่งมังคุดเหี่ยวถึงปล้องที่ 2 หรือยัง

4. เมื่อปล้องที่ 2 เหี่ยวมองเห็นชัดเจนแล้ว ให้เราให้น้ำ 50 %

5. สังเกตการณ์แตกตาดอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ 20 %.ให้เรางดน้ำต่อไปอีก

6. เมื่อดอกออกถึง 30-40 % ให้เราให้น้ำสม่ำเสมอ วันเว้นวัน

7. ให้เราสังเกตดูว่าดอกที่ออกมาว่ามียางหรือไม่ ถ้ายางออกรอบต้นเกิน 10 ดอก ให้เราใช้ยาเลย

8. ให้สังเกตลูกหากลูกมีขนาดเท่ากับด้ามของมีดพร้า ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงลูก สูตร 13-13-21

** หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นในการผลิตมังคุดนอกฤดูกาล ก็จะมีปฏิทินหรือแผนปฏิบัติในการผลิตมังคุดนอกฤดูกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
++ สรุปตารางการผลิตมังคุดนอกฤดู ++

1.เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูกาล

2.เดือนกุมภาพันธ์ ให้เราตัดแต่งกิ่งของมังคุดใส่ปุ๋ยและให้น้ำมากประมาณ 60% โดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพควบคู่กับปุ๋ยเคมีที่มีเลขตัวหน้าสูง เพื่อเร่งใบชุดที่ 1 ชักนำให้แตกใบอ่อนหลังเก็บเกี่ยว 2 อาทิตย์

3.เดือนมีนาคม ให้ฉีดยาป้องกันหนอนกัดกินใบและเพลี้ยไฟไรแดง

4.เดือนเมษายน ใบชุดที่ 2 มีลักษณะเป็นเพสลาด ในช่วงนี้ให้น้ำ ใส่ปุ๋ยเร่ง นับเวลาหลังเก็บเกี่ยว 14-16 สัปดาห์
หรือ 100 วันนั่นเอง จากนั้นให้งดน้ำ 9 สัปดาห์หรือ 2 เดือนครึ่ง

5.เดือนมิถุนายน เมื่อเรางดให้น้ำ 9 สัปดาห์ จะสังเกตเห็นลักษณะของมังคุดที่แล้งน้ำจนกิ่งมังคุดปล้องที่ 2 เหี่ยว
ถ้าจะเห็นให้ชัดเจนให้ดูที่ใบปลายสุดมีอาการปลายใบตก แล้วให้น้ำครั้งแรกประมาณ 30-40 มิลลิเมตร พร้อมกับฉีดพ่นปุ๋ยเร่งให้ชุ่มทั้งต้น ถ้าหากมังคุดยังไม่ออกดอกให้น้ำอีกครั้งห่างกัน 7-10 วัน จำนวนน้ำที่ให้ประมาณ 17.5- 20 มิลลิลิตร

6.เดือนกรกฎาคมมังคุดจะออกดอก

7.ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

8.ประมาณต้นเดือนกันยายนใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อบำรุงต้นและผล

9.เดือนกันยายนให้ใส่ปุ๋ยที่มีตัวเลขหลังสูงเช่น 13-13-21 เพื่อบำรุงผลมังคุด

10.เมื่อเข้าเดือนธันวาคม มกราคม ก็สามารถเก็บเกี่ยวมังคุดขายได้ ซึ่งรวมระยะเวลาตั้งแต่มังคุดเริ่มออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

หมายเหตุ : สำหรับการใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะต้องวัดรอบทรงพุ่มของมังคุดด้วย คือถ้าทรงพุ่มมีขนาด 3 เมตร ให้เราใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัม หรือเทียบได้คือ 3:1 ให้หว่านรอบทรงพุ่มห่างจากต้น 1 เมตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกรียงศักดิ์ ขุนฤทธิ์ บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่1 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×