พืชผัก
แตงกวา
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตระกูลแตง
19 กุมภาพันธ์ 2557
20,954
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการโรค-แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ของ"แตงกวา"เช่น เต่าแตง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้หอม โรคราน้ำค้าง โรคจากไวรัส ฯลฯ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต"แตงกวา"ทั้งยังปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย
++ สารกำจัดแมลง ++

1. เต่าแตง

+ ชื่อสามัญ คาร์บาริล +

- ชื่อการค้าเซฟวิน 85 ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 85% WP,อัตราการใช้ 20-30 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อแตงเริ่มงอกหรือตั้งตัวได้ ทุก 5 -7 วัน จนเริ่มทอดยอด

- ชื่อการค้าเอส 85 ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 85% WP,อัตราการใช้ 20-30 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อแตงเริ่มงอกหรือตั้งตัวได้ ทุก 5 -7 วัน จนเริ่มทอดยอด


2. เพลี้ยอ่อน

+ ชื่อสามัญ เอ็นโดซัลแฟน +

- ชื่อการค้าอัพโกแดน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อระบาด

- ชื่อการค้า โฮมเมอร์ ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อระบาด


3. เพลี้ยอ่อน.เพลี้ยจักจั่น,แมลงวันทอง,เพลี้ยไฟ

+ ชื่อสามัญ ไดคลอร์วอส +

- ชื่อการค้า ทีโดเสด ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 50% W/V EC,อัตราการใช้ 20-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อระบาด


+ ชื่อสามัญ ไดเมโทเอต +

- ชื่อการค้า ไดเมโทเอท ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% W/V EC,อัตราการใช้ 20-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อระบาด

- ชื่อการค้า เปอร์เฟคไทอ้อน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% W/V EC,อัตราการใช้ 30 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด


+ ชื่อสามัญ ปิโตเลียมออยล์ +

- ชื่อการค้า โกลด์ออย ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 80% W/V EC,อัตราการใช้ 15-30 ซีซี,วิธีใช้ พ่นได้ตั้งแต่พืชยังอ่อนอยู่จนกระทั้งออกดอก

- ชื่อการค้า ไวท์ออย ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 80% W/V EC,อัตราการใช้ 15-30 ซีซี,วิธีใช้ พ่นได้ตั้งแต่พืชยังอ่อนอยู่จนกระทั้งออกดอก


+ ชื่อสามัญ ฟอร์มีทาเนท +

- ชื่อการค้า ไดคาร์โซล 20 ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 20% SP,อัตราการใช้ 75 กรัม,,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบแมลงระบาด


+ ชื่อสามัญ เมโทมิล +

- ชื่อการค้า เมธาวิน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% SP,อัตราการใช้ 20-35 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน

- ชื่อการค้าแมกซีน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% SP,อัตราการใช้ 20-35 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน

- ชื่อการค้าแลนเนท ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% SP,อัตราการใช้ 20-35 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน


+ ชื่อสามัญ อีไทออน +

- ชื่อการค้า อาคาลี ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 50% W/V EC ,อัตราการใช้ 20-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน


+ ชื่อสามัญ เอ็นโดซัลแฟน +

- ชื่อการค้า เคโมดาน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC ,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน

- ชื่อการค้า อีโต้ ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC ,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบหนอนและพ่นทุก 5-7 วัน

- ชื่อการค้า โดริ ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC ,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง


4. ไส้เดือนฝอย

+ ชื่อสามัญ เบนฟูราคาร์บ +

- ชื่อการค้าออนคอล ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 20% W/V EC ,อัตราการใช้ 50 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด ทุก 3-5 วัน

+ ชื่อสามัญ ออกซามิล +

- ชื่อการค้าไวย์เดท แอล ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 24% W/V SL ,อัตราการใช้ 200-400 ซีซี/ไร่,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด ทุก 3-5 วัน


5. เพลี้ยไฟ

+ ชื่อสามัญ เบนฟูราคาร์บ +

- ชื่อการค้าออลคอล ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 20% W/V EC ,อัตราการใช้ 50 ซีซี,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด ทุก 3-5 วัน

+ ชื่อสามัญ เมโทมิล +

- ชื่อการค้าเมธาวิล ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% SP,อัตราการใช้ 20-35 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด ทุก 5-7 วัน

- ชื่อการค้าแลนเนท ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 40% SP,อัตราการใช้ 20-35 กรัม,วิธีใช้ พ่นเมื่อพบการระบาด ทุก 5-7 วัน


6. หนอนเจาะยอด,หนอนกัดกินใบ

+ ชื่อสามัญ เอ็นโดซัลแฟน +

- ชื่อการค้า เคโมดาน ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC ,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อพบการระบาด


7. หนอนคืบกะหล่ำ,หมัดผักกาด

+ ชื่อสามัญ เอ็นโดซัลแฟน +

- ชื่อการค้า โฮมเมอร์ ,เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 35% W/V EC ,อัตราการใช้ 30-40 ซีซี,วิธีใช้ พ่นให้ทั่วต้นพืชเมื่อพบการระบาด

** อัตราการใช้สารเคมี/น้ำ 20 ลิตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ศรัณย์ วัธนธาดา.การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ใน คู่มือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.หน้า 27-28.ฝ่ายวัตถุมีพิษ ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทวงเกษตรและสหกรณ์,2535.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×