สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Technique : เทคนิคการผลิตกล้วยให้ออกเครือกลางต้น เพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว
19 ธันวาคม 2556 (14:20 น.)
พืช)เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว-ดูแลรักษา ขอแนะวิธีการทำให้กล้วยออกเครือกลางต้น โดยใช้ไม้แหลมตอกตัดไส้กล้วยกลางต้น ในต้นที่กำลังจะออกปลี
กล้วยออกเครือกลางลำต้น เทคนิคบังคับการตกเครือเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล-เก็บเกี่ยว
ทีมรักบ้านเกิด 13 ธันวาคม 2556
จากการลงพื้นที่บ้านนิคมพัฒนา ต.ลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) เจ้าของสวนเพชรพิมาย เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์ โดยเฉพาะการปลูกกล้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการนำองค์ความรู้มาแนะนำ การปลูกกล้วยในรูปแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งเทคนิคในการเพิ่มผลผลิต ที่เรียกว่า การปลูกกล้วยให้ออกเครือกลางต้น ด้วยภูมิปัญญาที่แปลกใหม่ มาแนะนำ ดังนี้
แชร์
1,973
++ ขั้นตอนการทำ ++

โดยการสังเกตต้นกล้วยก่อนว่าต้นไหนที่มีใบสุดท้ายสั้นแสดงว่าต้นนั้นกำลังเริ่มออกปลี จากนั้นให้ใช้ไม้ปลายแหลมตอกลงไปบริเวณกลางต้นเพื่อตัดไส้กลางของต้นกล้วย อยากให้เครือออกทางไหนก็ตอกไม้แหลมทำมุมเงยไปทางนั้น
จากนั้นประมาณ 10 วัน ต้นกล้วยก็จะเริ่มมีปลีโผล่ออกมา ประมาณ 2 เดือนสามารถเก็บผลิตได้

++ ประโยชน์ ++

สามารถทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จำนวนหวีเยอะ และเป็นเทคนิคง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำเองได้

เรียบเรียงโดย : ศันสนีย์ โมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
------------------------ ^ ^ ------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์.สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×