ข้าว
วงจรข้าว
ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ
21 เมษายน 2557
5,896
จากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลทำให้น้ำในบ่อเริ่มตื้นเขิน น้ำใต้ดินอยู่ลึกขึ้น การทำนาจึงมักจะประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากขาดแคลนน้ำ แต่เกษตรกรสามารถปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำนาใหม่ให้สอดคล้อง และเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน
เมื่อน้ำใต้ดินลึกขึ้น นาข้าวไม่อุ้มน้ำ จนส่งผลให้การทำนาในปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แต่เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาใหม่ได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ทีมงาน Farmer info. ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่มีความโดดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ เจ้าของสวนลูกนายพล บ้านภูดิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา แบ่งเป็น ขุดบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 4 บ่อ ทำนา ปลูกไผ่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น-ไม้ใช้สอย พืชผักสวนครัว และเลี้ยงเป็ด คุณพูลจิตต์ได้อธิบายถึงการทำนา 2 ไร่ ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติไร้สารพิษโดยไม่ใส่ปุ๋ย ซึ่งเป็นวิธีการทำนาสลับกับการเลี้ยงปลากินพืชที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พูลจิตต์ กาลพัฒน์. สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×