พืชผัก
ถั่วฝักยาว
เพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาว ด้วยวิธีการเด็ดยอด
10 พฤษภาคม 2556
20,264
ถั่วฝักยาวมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก เกษตรกรต้องดูแลให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แต่สำหรับคุณบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์ชาวบ้านประจำศูนย์เรียนรู้ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า การปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิต
ที่ดีนั้น นอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักยาวให้ฝักดก ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถทำได้ในขณะที่ถั่วฝักยาวกำลังเจริญเติบโต ซึ่งมีวิธีการดังนี้
เมื่อต้นถั่วฝักยาวเริ่มงอกและแตกใบเป็นลำต้นจะพบว่ามีการแตกยอดและแขนง ยอดหลักจะขึ้นสูงตามค้างที่เกษตรกรทำไว้ โดยในช่วงที่ยอดหลักของถั่วฝักยาวเริ่มขึ้นค้างสูงประมาณ 1 เมตร (ประมาณ 20 วันหลังปลูก) ให้เกษตรกรเด็ดปลายยอดออก 2 คู่ใบหรือประมาณ 1 คืบ จากนั้นยอดจะเริ่มแตกออกอีกประมาณ 3-5 ยอดตรงบริเวณข้อที่เด็ดยอด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
บุญเป็ง จันต๊ะภา.สัมภาษณ์,1 มีนาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×