พืชผัก
กวางตุ้ง
การปลูกกวางตุ้งตัดดอก
13 กุมภาพันธ์ 2556
22,221
ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดที่มีการปรับราคาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องการปลูกผัก ฤดูกาลใดที่เกษตรกรไม่ได้มีการวางแผนในการปลูกไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผักที่ปลูกอยู่เกิดสภาวะล้นตลาด เพราะเกษตรกรปลูกกันมาก หรือที่เรียกกันว่าปลูกตามกระแส ส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ำ เช่น ในปี 2551 ผักกะหล่ำปลี ราคาตกอยู่ที่กก.ละ 3 บาท จากสวนของเกษตรกร ซึ่งทำให้เกษตกรขาดทุนอย่างมาก ทำให้ปี 2552 ผักกะหล่ำปลี ไม่มีผู้ปลูก เพราะกลัวการขาดทุนเช่นในปี 2551 ผลคือราคาผักดังกล่าวปรับสูงขึ้นถึง กก.ละ 15 บาท เพราะเกิดปัญหาการขาดแคลน ปัญหาเหล่านี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณประชุม เกิดแนวความคิดที่จะปลูกผักแต่น้อย แต่ปลูกหลายชนิดสำหรับการจำหน่าย หากไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ก็ใช้วิธีนำออกขายตามหน่วยงานและตลาดต่างๆ โดยคุณประชุมจะเน้นการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และหนึ่งในพืชหลักทำเงินของคุณประชุมก็คือ การปลูกกวางตุ้งตัดดอกจำหน่าย ซึ่งมีวิธีการผลิตดังนี้
++ การปลูกกวางตุ้งตัดดอก ++

การเตรียมดิน : กวางตุ้งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย และปลูกได้ทุกฤดูกาล ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ
25-30องศา ซึ่งการเตียมดินก็ไม่ยาก เริ่มจากการนำเอาน้ำหมักไปราดรดพื้นดินให้ทั่วแปลงที่จะทำการปลูกกวางตุ้งดอก คือ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพ 1 ช้อนโต๊ะ /น้ำ 10 ลิตร รดให้ทั่วบริเวณ จากนั้นก็ขุดตากดินไว้ 2 วัน และนำแกลบดิบใส่ในแปลงปลูกปริมาณ200/ไร่ จึงจำการไถพรวน เพื่อย่อยดิน ก่อนการไถให้นำเอาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกใส่ลงในดินที่ไถไว้ อัตราส่วน 50 กก. /แปลง ความยาว 10 เมตร จากนั้นไถตีหรือพรวนดิน

**สำหรับพื้นที่ต่ำให้ปลูกโดยการตีแปลง แต่หากพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมขัง ใช้วิธีการปลูกแบแปลใหญ่ แบ่งพื้นที่เป็นล็อกยาว เว้นทางเดิน 50 ซม. สำหรับการลากสายปลูกผัก รดน้ำให้ชุ่มเตียมหว่านเมล็ด

การหว่านเมล็ด : ให้หว่านแบบกระจาย หรือ จะใช้ทรายแห้งผสมกับเมล็ดพันธุ์แล้วหว่าน ทรายจะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ขณะหว่านให้ดีขึ้น เมล็ดพันธุ์ไม่กระจุกตัว

การดูแลรักษา : รดน้ำเช้า - เย็น ให้ชุ่มหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ จนกวางตุ้งที่งอกออกมาจากเมล็ดมีอายุได้ 15 วัน ให้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักสูตรใดก็ได้ผสมกับน้ำที่ใช้รดพืชทุก 3-5 วัน และบำรุงต้นด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 1 กก./ไร่ โดยหว่านให้บางๆ

++ วิธีการกระตุ้นดอกและเพิ่มปริมาณดอกกวางตุ้น ++

เมื่อกวางตุ้งอายุ 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ยบำรุง และทำการเด็ดยอดออก โดยเด็ดบริเวณลำต้นที่ติดกับส่วนรากออก(สามารถตัดแต่งจำหน่ายได้) โดยเลี้ยงใบคู่แรก(คู่ล่างสุด)ของกวางตุ้งไว้ด้วย จากนั้นทำการให้น้ำ หลังเด็ดต้นออกได้ 3 วันให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 1 กก./ไร่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการนี้จะทำให้กวางตุ้งออกดอกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เพราะการเด็ดยอดจะทำให้เกิดการแตกยอดใหม่ และทำให้ต้นที่งอกมาใหม่สมบูรณ์ ต้นอวบมีน้ำหนักดี เมื่อต้นสมบูรณ์ดี ก็จะทำให้ได้ปริมาณดอกมากขึ้น

----------------------------- ^ ^ --------------------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณประชุม ถิ่นฐาน อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่14 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×