พืชผัก
แตงกวา
การผลิตแตงร้านให้มีรสชาติดี ไม่ติดขม-ผลบิดงอ ในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้ง
29 กรกฏาคม 2556
4,918
ในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกแตงร้านเป็นอย่างสูง เนื่องจากในช่วงดังกล่าวแตงร้านจะไม่ค่อยกินปุ๋ยและหากแตงขาดน้ำจะชะงักการเจริญเติบโต ผลขอแตงมีลักษณะบิดงอ มีรสขม ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่เกษตรกรสามารถใช้สารแคลเซียมโบรอนมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
คุณคงศักดิ์ นาคคุ้ม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.ร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Farmer info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM.102.75 MHz. ให้คำแนะนำเกษตรกรที่ประสบปัญหาแตงร้านมีรสขม กล่าวว่า สาเหตุที่แตงร้านมีรสชาดขมมีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่แตงร้านขาดน้ำ และในกรณีที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งแตงร้านจะไม่กินปุ๋ยและชะงักการเจริญเติบโต ผลของแตงร้านจะมีรสขม ลักษณะบิดงอ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณคงศักดิ์แนะนำให้เกษตรกรเสริมด้วยปุ๋ยน้ำจากสารแคลเซียม-โบรอน ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลแตง โดยใช้แคลเซี่ยมโบรอน 100 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นแตงร้านให้เปียกชุ่มทั่วทั้งต้น ทุก 5-7 วัน ซึ่งสารอาหารดังกล่าวจะช่วยให้แตงร้านมีรสชาดดีขึ้น มีความหวาน กรอบ เนื้อแน่น ผลดก ผลใหญ่ขึ้น ได้น้ำหนักดี ช่วยขั้วดอกเหนียว ป้องกันผลร่วง ผลแตกได้

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
----------------------- ^ ^ ------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คงศักดิ์ นาคคุ้ม, สัมภาษณ์. 22 กุมภาพันธ์ 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×