ไม้ดอก
เบญจมาศ
การปลูกเบญจมาศตัดดอก
29 มกราคม 2556
36,156
เบญจมาศ เป็น ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูก เลี้ยงและ ใช้กันอย่าง แพร่หลาย สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย แต่ถ้าปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็น จะได้ดอกที่มีคุณภาพดี ดอกมีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลากสี และหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็น ไม้กระถาง และไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย
คุณพิชัย พรหมกาญจน์ เกษตรกรเจ้าของสวนดอกเบญจมาศตัดดอก เล่าถึงความเป็นมากว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้ว่า 10 ปีก่อน(2543) คุณพิชัยทำงานบริษัทเอกชนที่ภาคกลางและได้ลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่อุบลราชธานี บังเอิญไปอ่านเจอข้อมูลการปลูกเบญจมาศตัดดอกขาย จึงเกิดความสนใจ จึงค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะลงมือปลูกอย่างจริงจังในปี 2545 จนและยึดเป็นพืชสร้างรายได้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันคุณพิชัย ปลูกดอกเบญจมาศตัดขายทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่

1.พันธุ์โพลารีส ดอกสีขาว และ สีเหลือง ก้านตรง ดูแลง่าย ดอกขนาดปานกลาง ออกช่วงเดือน พฤศจิกายน ? พฤษภาคม ของทุกปี

2.พันธุ์ขาวญี่ปุ่น ดอกสีขาวล้วน ดอกใหญ่ ก้านตรง ดูแลรักษายาก ตลาดต้องการสูง ราคาไม่ตกออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ? มิถุนายน ของทุกปี

3.พันธุ์แคทอาย ดอกสีเหลือง เล็ก ก้านตรง ดูแลง่าย ออกดอกตลอดทั้งปีแต่ต้องคุมแสงให้ได้

4.พันธุ์การะเกด ดอกสีขาว ดอกใหญ่ ก้านตรง ออกดอกเฉพาะฤดูฝน ดูแลง่าย และต้องมีโรงเรือน

5.พันธุ์ขาวปิงปอง ดอกสีขาวเหมือนลูกปิงปอง ดูแลง่าย ออกดอกเดือน สิงหาคม ? เดือนมิถุนายน ของทุกปี

คุณพิชัย พรมกาญจน์ เจ้าของสวนดอกเบญจมาศ จำนวน 2 ไร่ ซึ่งเป็นสวนเบญจมาศแบบตัดดอกขายตลาดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ ยโสธร โดยส่งดอกไม้ทางรถโดยสาร สร้างรายได้อย่างดีปีละ 300,000 บาท++ ขั้นตอนและวิธีการปลูกเบญจมาศตัดดอก ++การเตรียมพันธุ์และขยายพันธุ์ปลูก :การเตรียมแปลงชำรากดอกเบญจมาศ

1.เตรียมแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวตามพื้นที่ประมาณ 2-3 เมตร จะเหมาะสม โดยทำเป็นกระบะไม้ยกสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2.ผสมดินสำหรับชำราก ใช้ทราย 1 ส่วน + ดินร่วน 1 ส่วน (ถ้าเป็นดินใหม่ที่ไม่เคยปลูกพืชมาก่อนเลยจะดีมาก)คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักรองพื้นแปลงไว้ให้มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตรรดน้ำพอชุ่ม เริ่มชำได้ทันที

3.แปลงกระบะชำรากต้องอยู่ในโรงเรือน แล้วติดหลอดไฟตูม แรงเทียน 100 วัตต์ ประมาณ 3-5 หลอดเพื่อกกไฟให้กับต้นอ่อน

++ การดูแลรักษารากชำเบญจมาศ ++

1.เลือกเอายอดอ่อนของต้นเบญจมาศอายุประมาณ 7 วันตั้งแต่เริ่มเพาะ ไปทำการชำรากในแปลงที่เตรียมไว้ ความยาวของยอดเหมาะชำประมาณ 6-7 เซนติเมตร

2.ก่อนชำลงแปลง จุ่มรากต้นอ่อนในน้ำยาเร่งรากไม้ดอกก่อนแล้วจึงนำลงปักชำ ระยะห่างต้นและแถว 1-2 เซนติเมตร กดลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตรไปเรื่อยๆจนสุดแปลง โดยแบ่งชำเป็นรุ่นๆ ต่อเนื่อง จากนั้นใช้แกลบดิบปกคลุมหน้าดินให้มิด เพื่อเป็นการเก็บรักษาความชื้นหน้าดินไว้ ช่วยให้หน้าดินไม่แห้ง และช่วยเร่งรากต้นอ่อนให้ออกรากดียิ่งขึ้น

3.เปิดไฟเพื่อเป็นการคุมแสงให้กับต้นอ่อนด้วยทุกวันๆละ 8 ชั่วโมง

4.การให้น้ำนั้น ดูที่ความชื้นหน้าดินหากหน้าดินยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องให้น้ำ เฉลี่ยแล้วก็รดน้ำวันละ 1 ครั้งก็พอ

5.ดูแลต่อเนื่องประมาณ 13 วัน แต่อย่าเกิน 15 วัน ต้องย้ายต้นอ่อนลงปลูกตามปกติต่อไป หากเกินอายุ 15 วันไปแล้วจะทำให้ดูแลยากเพราะรากต้นอ่อน
++ การเตรียมแปลงปลูกดอกเบญจมาศ ++

1.เตรียมดินแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร อยู่ภายในโรงเรือนที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทสะดวก ตากดินไว้อย่างน้อย 7 วัน

2.ขึงพลาสติกสำหรับปลูกดอกไม้เทพประสิทธิ์ ให้สุดแปลง โดยหาไม้ไผ่มาผูกยึดทุกระยะ 2 เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแปลงปลูก

3.จากนั้นย้ายต้นอ่อนที่ชำครบอายุแล้วลงมาปลูกตามช่องตาข่ายที่ขึงไว้แล้วให้ครบทั่วทั้งแปลงแล้วดูแลรักษาต่อเนื่อง

++ การดูแลรักษาเบญจมาศ ++

1.หลังปลูก 7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 30 กิโลกรัม/แปลง โรยตรงร่องระหว่างแถวของต้นดอกไม้ แล้วเริ่มให้ไฟวันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 22.00 ? 02.00 น. ต่อเนื่อง 25 วัน

2.ดอกเบญจมาศอายุ 15 วัน พรวนดิน แล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ประมาณแปลงละ 0.5 กิโลกรัม เพื่อเร่งรากและใบ

3.ดอกเบญจมาศอายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อีกครั้ง ในอัตราเท่าเดิม 0.5 กิโลกรัม/แปลง

4.ดอกเบญจมาศครบ 60 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กิโลกรัม/แปลง

5.จากนั้นเริ่มตกแต่งตาดอก คือ เด็ดก้านดอกข้างลำต้นให้เหลือตรงปลาย 4-5 ดอก และเด็ดดอกตรงกลางด้วยเพราะดอกกลางจะบานก่อนเพื่อน

6.หลังแต่งตาดอก 25 วัน ดอกไม้จะเริ่มแย้มและบานพร้อมกันทั้งหมดใน 30 วัน สามารถทยอยเก็บดอกไม้เริ่มจำหน่ายได้เรื่อยๆแล้วแต่ความสมบูรณ์ของดอกแต่โดยรวมแล้วดอกเบญจมาศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 103 วัน จะได้ดอกเบญจมาศที่สวย สมบูรณ์ และก้านตรง ตรงตามความต้องการของตลาด

**ตลอดช่วงเวลาที่ดอกเบญจมาศเจริญเติบโต เลื่อนตาข่ายขึ้นเสมอตามความสูงของดอกไม้ ให้รักษาระดับที่ใต้ก้านดอก 20-25 เซนติเมตร เพื่อจะได้ดอกเบญจมาศที่ก้านตรง ยาว สวย สมความต้องการของตลาด

++ การเก็บเกี่ยวเบญจมาศ ++

ต้องตัดดอกให้ห่างโคนต้นประมาณ15-20 เซนติเมตร จากนั้นจึงไปปรับขนาดของก้านดอกตามความต้องการของตลาด แต่โดยรวมทั้งหมดขนาดของก้านต้องไม่ยาวเกิน 60 เซนติเมตร

++ โรคและการป้องกันกำจัด ++

1.โรคราน้ำค้าง / โรคราสนิม ลักษณะใบจะเป็นจุดสีน้ำตาล ใบไหม้ ใช้สารเคมีประเภทแมนโคเซป+คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ผสมฉีดพ่นตามสลากแนะนำ

2.แมลงต่างๆ หนอนกระทู้ หนอนแก้ว เพลี้ยต่างๆ และเพลี้ยไฟ แก้ไขดังนี้
-เพลี้ยไฟ ใช้พิโนฟิน สลับกับ อาทแม็ก และสารอะมีบาคอฟิค
-หนอนต่างๆ ใช้ คลอไพรีฟอส + ไซเปอร์เมทิน ตามคำแนะนำของสลาก

ศึกษาข้อมูลการปลูกเบญจมาศตัดดอกและท่องเที่ยวชมความสวยงามสวนดอกเบญจมาศ ติดต่อได้ที่คุณวิชัย พรหมกาญจน์ หมู่ 8 บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร 086-583-9875

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิชัย พรหมกาญจน์ บ้านท่าข้องเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×