ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
การใช้มูลโค-มูลกระบือเป็นปุ๋ยบำรุงพืช
03 พฤศจิกายน 2558
4,471
ในแต่ละปี โค-กระบือ แต่ละตัวจะขับถ่ายออกมาคิดเป็นปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ปละ โพแทสเซียม เท่ากับ 45 , 9 แล 90 กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่ถือได้ว่ามากและเพียงพอต่อการกสิกรรมทีเดียว ปริมาณธาตุอาหารในมูลโค กระบือ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เลี้ยง และอายุของสัตว์ โดยทั่วไปแล้วไม่แตกต่างกันมากนัก(ดังตาราง)

การใช้ปุ๋ยคอกชนิดนี้ควรผสมกับปุ๋ยฟอสเฟต เพราะในปุ๋ยคอกขฃชนิดนี้จะมีฟอสเฟตค่อนข้างต่ำ ถ้าสัตว์มีน้ำหนักตัวประมาณ 500 กิโลกรัม จะถ่ายมูลออกมาประมาณ 25 ถึง 35 กิโลกรัมต่อวัน ให้ใส่ซูเปอร์ฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัมหรือจะใช้หินฟอสเฟต 1-2 กิโลกรัม หว่านลงในคอกสัตว์ที่มีมูลแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันกับมูลสัตว์ แล้วจึงนำปุ๋ยคอกชนิดนี้ไปกองหรือเก็บไว้ในหลุม สำหรับอัตราการนำปุ๋ยคอกชนิดนี้ไปใช้กับพืช ให้ใช้เพียง 500 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะเหมาะสม**วิธีการนำปุ๋ยคอกชนิดนี้ไปใช้ ทำได้ง่ายๆ โดยการหว่านให้ทั่วแปลงแล้วพรวนดินกลบปุ๋ย เพื่อลดการสูญเสียแอมโมเนีย ถ้าไม่พรวนดินกลบ จะได้ผลไม่ดี เพราะจะสูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียได้ง่าย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธงชัย มาลา. ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ. กรุงเทพฯ : ม. เกษตรศาสตร์, 2546. หน้า 230-231
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×