ไม้ผล
สับปะรด
การปลูกสับปะรดพันธุ์นางแล-ภูแล
22 มกราคม 2556
47,579
การปลูกสับปะรดทั้ง 2 พันธุ์นี้นิยมปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สับปะรดทั้งสองพันธุ์ให้หน่อเยอะ สามารถแยกมาปลูกได้เป็นจำนวนมาก แต่ช่วงฤดูปลูกที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเดือนพฤษภาคม สภาวะอากาศเหมาะสม สับปะรดเจริญเติบโตได้ดี แต่ในช่วงนี้สับปะรดจะแตกหน่อน้อยมาก จึงยากต่อการแยกหน่อปลูก สับปะรดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่เนิน น้ำไม่ท่วมขัง
คุณบุญตัน กันทา เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กล่าวว่า ตนมีพื้นที่การเกษตรอยู่ทั้งหมด 18 ไร่ ได้แบ่งปลูกสับปะรดอยู่ด้วยกัน 2 พันธุ์คือ สับปะรดพันธุ์นางแลจำนวน 14 ไร่ และสับปะรดพันธุ์ภูแลจำนวน 4 ไร่ ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์ในการปลูกสับปะรดมานานกว่า 30 ปี ได้มีการลองผิดลองถูกจนมีความรู้ความชำนาญในการปลูกและดูแลรักษาสับปะรดพันธุ์นางแลและสับปะรดพันธุ์ภูแลเป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญตัน กันทา 156 หมู่ที่10 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×