ไม้ดอก
มะลิ
การปลูกมะลิและพุดจีบร้อยมาลัย
21 มกราคม 2556
37,523
นางชอุ่ม นวลเส้ง เกษตรกรในพื้นที่บ้านไม้แดง ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีอาชีพปลูกต้นมะลิและต้นพุด เพื่อเก็บดอกมาร้อยมาลัยขาย เป็นเวลา 10 กว่าปี โดยใช้พื้นที่รอบ ๆ บ้านประมาณ 1.5 ไร่ ปลูกดอกไม้ทั้ง 2 ชนิด เหตุผลที่เลือกปลูกดอกไม้เหล่านี้ เพราะปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก เป็นที่ยอมรับของตลาด มีราคาดี
คุณชอุ่ม ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปลูกดอกมะลิจำนวน 200 ต้น โดยจะปลูกให้มะลิได้รับแสงแดดเต็มที่ เพื่อจะได้มีดอกเยอะ ๆ หากปลูกได้ช่วงต้นฤดูฝน จะดีมาก เพราะมะลิชอบดินร่วนมีการระบายน้ำดี เริ่มการปลูกโดยการปรับปรุงดิน พรวนดินให้ร่วนซุย กำจัดวัชพืช ให้หมดและขุดหลุม ลึก กว้าง ยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ตากดินไว้ประมาณ 1 วัน แล้วเอาต้นมะลิใส่ลงไปในหลุม กลบดินให้แน่น


++ การดูแลรักษา ++

1.การให้น้ำ ต้องให้น้ำพอสมควร หากดินยังแฉะอยู่ไม่ควรรดน้ำ ควรรอให้ดินแห้งหมาด ๆ เสียก่อน ในฤดูแล้งให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น ในช่วงฤดูฝนระวังอย่าให้น้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้ต้นมะลิรากเน่า ใบเหลือง และตายได้

2.การกำจัดวัชพืช หากเห็นวัชพืชขึ้นใต้โคนต้นมะลิ ให้กำจัดทิ้ง เพื่อป้องกันวัชพืชแย่งอาหารต้นมะลิ 3.การใส่ปุ๋ย คุณชอุ่มเน้นใส่ปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมี สูตร 15 15 15 เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประหยัดต้นทุน 4. การตัดแต่ง หลังจากเห็นว่ามะลิแตกกิ่งก้านสาขาเยอะเกินไป ให้ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้โปร่ง จะช่วยให้มะลิมีทรงพุ่มสวยงาม โรคและแมลงลดน้อยลง และจะทำให้มะลิมีอายุยืนยาวเป็น 10 ปี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชอุ่ม นวลเส้ง อายุ : 41 ปี
ที่อยู่ : 17 หมู่ที่6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×