เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
8 สูตรอาหารเลี้ยงแพะเนื้อ(แพะขุน)ประหยัดต้นทุน
13 กรกฏาคม 2560
2,698
แพะขุนหรือแพะเนื้อกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมในบ้านเรามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยมุสลิม ทั้งในแง่ของผู้บริโภคและผู้เลี้ยง มีราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มอยู่ที่ 80 - 120 บาท/กก.(ราคาขึ้นลงตามช่วงเวลา) โดยจะใช้ระยะเวลาในการขุนเลี้ยงดูประมาณ 4 เดือน หากผู้เลี้ยงมีความเข้าใจและให้แพะกินอาหารเสริมดีๆ จะทำน้ำหนักต่อตัวได้ประมาณ 25 - 27 กิโลกรัม เมื่อขายจะได้ราคาถึงตัวละ 2,000 - 3,000 บาท
ต้นทุนในการเลี้ยงแพะหลักๆ จะอยู่ที่ค่าอาหาร ในการเลี้ยงดูให้โตดี แข็งแรง ได้น้ำหนักเนื้อดี จำต้องมีการให้อาหารทั้งในรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารหยาบ สลับกัน ซึ่งอาหารหยาบจะเป็นตัวช่วยทุ่นต้นทุนค่าหัวอาหารเม็ดลงไปได้มาก และถ้ารู้จักปรับสูตรในการทำอาหารหยาบให้ดี ก็สามารถสร้างโปรตีนเพิ่มน้ำหนักเนื้อได้ดีไม่แพ้อาหารเม็ดได้เลย ดังนั้น การลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงแพะลงโดยการทำอาหารหยาบให้แพะ จาก 8 สูตรอาหารเลี้ยงแพะเนื้อ(แพะขุน)ประหยัดต้นทุนที่จะกล่าวถึงในวันนี้ จึงเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้เลี้ยงมีรายรับเพิ่มขึ้นได้จากต้นทุนที่ลดลงนั่นเอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด.คอม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×