ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
เทคนิคการทำอาหารปลากินพืชแบบลดต้นทุน
10 มีนาคม 2558
1,424
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการทำอาหารปลากินพืช แบบลดต้นทุน ด้วยขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
วัตถุดิบ
1.กากมันสำปะหลัง 25 กิโลกรัม
2.จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว (250 ซีซี)
3.น้ำเปล่า 20 ลิตร

วิธีการทำ
เพียงนำกากมันสำปะหลัง 25 กิโลกรัม จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว และน้ำเปล่า 20 ลิตร ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถุงปุ๋ยแล้วมัดปากถุงให้แน่น ให้หมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็สามารถนำไปให้ปลากินได้เลย อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 1 ปี
ประโยชน์
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลาที่เลี้ยงโตเร็ว เนื่องจากได้รับโปรตีนและธาตุอาหารครบถ้วน ช่วยให้ปลากินอาหารมากขึ้น สร้างภูมิต้านทานโรค โตเร็ว น้ำหนักดี เนื้อแน่น เป็นที่ต้องการของตลาด


เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิจติกร กีรติเรขา. สัมภาษณ์,19 มกราคม 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×