ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
เทคนิคการทำอาหารปลากินพืชแบบลดต้นทุน
10 มีนาคม 2558
1,672
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการทำอาหารปลากินพืช แบบลดต้นทุน ด้วยขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
วัตถุดิบ
1.กากมันสำปะหลัง 25 กิโลกรัม
2.จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว (250 ซีซี)
3.น้ำเปล่า 20 ลิตร

วิธีการทำ
เพียงนำกากมันสำปะหลัง 25 กิโลกรัม จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว และน้ำเปล่า 20 ลิตร ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถุงปุ๋ยแล้วมัดปากถุงให้แน่น ให้หมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็สามารถนำไปให้ปลากินได้เลย อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 1 ปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิจติกร กีรติเรขา. สัมภาษณ์,19 มกราคม 2558.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×