ข้าว
วงจรข้าว
แผนการทำนาอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยหมัก-น้ำหมักชีวภาพในนาข้าว
28 มีนาคม 2556
2,030
การทำนาอินทรีย์หรือการผลิตข้าวไร้สารพิษจะมีความแตกต่างจากการทำนาแบบใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการทำนาอินทรีย์จะเริ่มเห็นผลภายหลังจากที่ทำไปแล้ว 3-4 ปีขึ้นไป ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากจากการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีที่เห็นผลช้า แต่กระบวนการดังกล่าวเกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้แบบไม่รู้ตัวด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
นายบุญมี ทอนมาตย์ ปราชญ์เกษตรบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าของสวนเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info.ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ตนและครอบครัวใช้พื้นที่ 30 ไร่ มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 10 ไร่ ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น ขุดบ่อเลี้ยงปลา ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 14 ไร่ และทำนาอินทรีย์ 6 ไร่เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยใช้ปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวจากเดิม 500 กก./ไร่ เป็น 600-700 กก./ไร่ ซึ่งคุณบุญมีได้แนะนำขั้นตอนวิธีการเตรียมดินในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนการทำนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญมี ทอนมาตย์. สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×